Концепти біженець/refugee в англійському та українському публіцистичних дискурсах

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Authors
Богуцька, Христина
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Національний університет "Києво-Могилянська академія"
Abstract
У науковому дослідженні подано інтерпретацію терміна "біженець", досліджено походження лексем цього визначення, а також розглянуто концепт біженця в англо- та україномовновному дискурсах. У процесі роботи було виявлено словотворчі процеси в обох мовах, проаналізовано шляхи розширення словникового складу цієї терміно-структури і, власне, здійснено оцінку способу словотвору та компаративний аналіз терміна "біженець" в українській та англійській мовах.
Description
The scientific research presents an interpretation of the term refugee, investigates the origin of the tokens of this definition, and examines the concept of a refugee in English- and Ukrainian-language discourses. In the course of the work, word-formation processe were identified in both languages, ways of expanding the vocabulary of this term structure were analyzed, and in fact, an assessment of the word-formation method and a comparative analysis of the term refugee in the Ukrainian and English languages was carried out.
Keywords
біженець, концепт, словотвір, дискурс, мігрант, притулок, тези конференції, refugee, concept, phrase, discourse, migrant, asylum
Citation
Богуцька Х. Концепти біженець/refugee в англійському та українському публіцистичних дискурсах / Христина Богуцька // Мовний простір сучасного світу : тези доповідей VII Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених (м. Київ, 26 травня 2023 р.) / [орг. комітет: Куранова С. І. (голова) та ін.] ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Кафедра загального і слов'янського мовознавства [та ін.]. - Київ : НаУКМА, 2023. - С. 34-38.