Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство

"Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство" (англ. NaUKMA Research Papers in Philosophy and Religious Studies) – науковий рецензований журнал відкритого доступу, що публікує оригінальні статті та дослідницькі матеріали в галузі філософських наук і релігієзнавства. Журнал заснувала у 1996 р. кафедра філософії та релігієзнавства Національного університету "Києво-Могилянська академія". У 1996‒2017 рр. виходив друком як частина багатосерійного видання "Наукові записки НаУКМА" (серія "Філософія та релігієзнавство"). Журнал "Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство" входить до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. Метою журналу є висвітлення сучасних дослідницьких підходів та результатів оригінальних фахових досліджень, відповідних міжнародним академічним стандартам, у галузі філософських наук та релігієзнавства за визначеним тематичним спрямуванням.

Browse