Рукопис Памфіла Юркевича "Философия неоплатоническая": джерелознавчий аналіз

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Authors
Пилипюк, Анна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті вперше в історико-філософській літературі здійснено аналіз рукопису "Философия неоплатоническая" з архіву Памфіла Даниловича Юркевича (1826–1874), що зберігається в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. На підставі дослідження додаткових архівних джерел (зокрема програм лекцій П. Д. Юркевича, прочитаних у Київській духовній академії в 1850-х – на початку 1860-х рр.) автор наводить докази на користь атрибуції цього рукопису як автографа мислителя, датування рукопису близько 1856 р. та дидактичного характеру його тексту. Як з’ясовано у статті, зазначений рукопис містить оригінальний конспективний виклад філософії неоплатонізму, що належить до лекційних матеріалів із курсу історії давньої філософії, укладених П. Д. Юркевичем у київський період творчості. Розкриваючи зміст рукопису, автор акцентує увагу на здійсненому Юркевичем аналізі ідей Плотіна щодо процесу виникнення світу з Єдиного та значення філософії в істинному пізнанні. Шляхом порівняння Юркевичевого рукопису "Философия неоплатоническая" з однією з його програмних праць "Идея" (1859) у статті простежено процес формування християнсько-платонічного філософського світогляду мислителя та з’ясовано вагому роль аналізованого першоджерела у процесі засвоєння ним філософії Плотіна, а також загалом філософської традиції платонізму.
a manuscript “Neoplatonic Philosophy from the archive of Pamfil Danylovych Yurkevych (1826–1874). The reviewed manuscript belongs to P. D. Yurkevych’s handwritten nachlass stored in the funds of the Institute of Manuscript of V. I. Vernadsky National Library of Ukraine in the city of Kyiv. Additional archival materials (in particular, programs of P. D. Yurkevych’s lectures that took place in 1850s – beginning of 1860s in Kyiv Theological Academy) are involved to answer several research questions. The author of this article provides arguments in favor of proving that the manuscript is to be attributed to P. D. Yurkevych’s own handwriting, to be dated circa 1856, and that the purposing of its content is to be qualified as didactic. As it is established in the article, textual content of the manuscript in question is an original concise description and analysis of neoplatonic philosophy, which belongs to the set of materials created by P. D. Yurkevych in preparation for teaching the course on Ancient Philosophy in Kyiv Theological Academy during Kyivan period of his work. Turning to the inner critique of the manuscript, author of this article emphasizes an analysis that P. D. Yurkevych conducts concerning Plotinus’s ideas of the process of emanation of the world from the One and the role that philosophy has in true cognition. While comparing the manuscript “Neoplatonic Philosophy” with one of P. D. Yurkevych’s substantial philosophical works “Idea” (1859), additional light is shed upon the prosess of genesis and development of Christian-Platonic worldview of the thinker. Furthermore, it is established that the manuscript in question played a major role in P. D. Yurkevych’s own schooling, particulary concerning his view on the philosophy of Plotinus, and his general reception of the Platonic tradition.
Description
Keywords
Памфіл Юркевич, Плотін, неоплатонізм, християнський платонізм, академічна філософія, Київська духовна академія, рукописна спадщина, стаття, Pamfil Yurkevych, Plotinus, neoplatonism, Christian Platonism, academic philosophy, Kyiv Theological Academy, handwritten nachlass
Citation
Пилипюк А. В. Рукопис Памфіла Юркевича "Философия неоплатоническая": джерелознавчий аналіз / Пилипюк А. В. // Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. - 2018. - Т. 2. - С. 26-34.
Collections