013. Видання НаУКМА

Permanent URI for this community

Browse

Communities in this Community

Now showing 1 - 10 of 26
  • Журнал "Empirio" є науковим рецензованим журналом відкритого доступу, що публікує оригінальні статті та дослідницькі матеріали в трьох галузях знань: Соціальні та поведінкові науки (052 Політологія), Управління та адміністрування (073 Менеджмент), Міжнародні відносини (291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії). Почав виходити як періодичне видання з 2024 р. Виходить двічі на рік.
  • is a peer-reviewed trilingual annual journal which seeks to enhance Jewish Studies in Eastern Europe in general and in Ukraine in particular.
  • Kyiv-Mohyla Humanities Journal is an international, interdisciplinary and peer-reviewed online journal published at the Open Journal Systems (OJS) platform. Kyiv-Mohyla Humanities Journal is in answer to current challenges facing Ukrainian studies in the humanities, and an immediate need for their further integration into the international academic community. Maintaining high standards and scholarly ethics, the journal is published annually. Kyiv-Mohyla Humanities Journal covers the broad areas of Literature, History, and Philosophy focusing mainly on Central&Eastern European and Ukrainian studies.
  • Kyiv-Mohyla Law and Politics Journal (KMLPJ) is an international, interdisciplinary and peer-reviewed online journal. It covers the broad areas of Law and Politics, focusing mainly on Jurisprudence, Constitutional and International Law Issues, Political Theory and Methodology, and Area and European Studies. KMLPJ is published in a cooperation with Ukrainian European Studies Association.
  • Часопис - збірка наукових статей із проблем філософії культури, історії філософії; соціальної філософії, філософії історії; онтології, гносеології, феноменології; філософської антропології, логіки, етики, естетики; філософії науки та освіти; релігієзнавства, теорії та історії культури.
  • Київська Академія – міждисциплінарний науковий журнал, присвячений дослідженню спадщини Києво-Могилянської та Київської духовної академій , а також історії якнайширше витлумаченої освіти/освіченості на території України. На сторінках видання піднімається різноманітне коло питань - від історії персоналій та студентсько-професорського повсякдення до осмислення філософських і теологічних доктрин, від вивчення рівня письменності та організації і форм діяльності навчальних закладів до специфіки «освітнього коду» у той чи той період, сприйняття освічених/неосвічених людей, мотивації потреби шкільного знання тощо. Щорічник містить також рубрику рецензій та оглядів і публікує документи та матеріали на зазначену тематику. Від 10-го випуску всі статті журналу проходять попереднє анонімне рецензування.
  • Ілюстроване видання, аналітичний і водночас популярний мистецький журнал.
  • "Магістеріум" – наукове видання. Засноване 1998 року як додаток до "Наукових записок НаУКМА", від 2009 – самостійний часопис. У структурі – 12 тематичних випусків, кожен з яких присвячений певній галузі і має окрему редколегію.
  • Журнал "Мова: класичне – модерне – постмодерне" є науковим рецензованим журналом відкритого доступу, що публікує статті з мовознавчої проблематики. Видання започатковане 2014 р. в Національному університеті "Києво-Могилянська академія". З 2015 р. журнал виходить раз на рік. Наукове видання зареєстроване як друкований засіб масової інформації України (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ. Серія КВ № 22672-12572Р).

Collections in this Community

Now showing 1 - 1 of 1