Том 2, випуск 1

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 21
 • Item
  Концептуальні засади страхування відповідальності перевізника при убезпеченні пасажирів залізничного транспорту
  (2017) Базілінська, Олена; Панченко, Олена
  В умовах реформування залізничного транспорту та відкриття для приватних перевізників доступу до залізничних об’єктів на правах операторів інфраструктури актуальним є дослідження концептуальних засад страхування відповідальності перевізників при убезпеченні пасажирів залізничного транспорту. Необхідність удосконалення страхового захисту залізничних пасажирських перевезень обумовлена тим, що наявна система страхових відносин, яка сформувалась у процесі реалізації обов’язкового особистого страхування пасажирів від нещасних випадків на залізничному транспорті, не відповідає сучасним вимогам і не може забезпечити відповідного захисту та гарантованого відшкодування шкоди, заподіяної пасажирам. Вважається, що обов’язкове страхування відповідальності залізничних перевізників за заподіяння шкоди життю, здоров’ю або майну пасажирів є більш ефективним механізмом захисту та підвищує відповідальність суб’єктів залізничного бізнесу за безпеку на залізничних шляхах сполучення. Упровадження страхування відповідальності залізничних перевізників передбачає створення нормативно-правової бази страхового захисту пасажирів і визначення механізму його реалізації. Тому це дослідження спрямоване на вдосконалення механізму страхового захисту пасажирів на залізничному транспорті для вирішення важливої соціально-економічної проблеми убезпечення пасажирських залізничних перевезень з урахуванням балансу інтересів усіх суб’єктів залізнично- страхових відносин. Для досягнення поставленої мети визначено переваги формування системи страхового захисту пасажирів залізничного транспорту на основі страхування відповідальності залізничного перевізника, а також визначення особливостей її впровадження в процесі активізації реформування залізничного транспорту.
 • Item
  New Approach to Explain Neutrality of Money
  (2017) Bandura, Aleksandr
  This paper presents a new explanation of neutrality of money in general case, regardless of the duration. It is based on the CMI-model of macroeconomic dynamics, which proposes the fundamental relationship between the efficiency of the use of production resources, money supply, inflation, and dynamics of the economic growth. This relationship is proved empirically by its testing on the examples of two completely different economies (the U.S. and Ukrainian ones). The testing period covers several consecutive real business cycles for each of these economies. According to this relationship, the value of money supply affects GDP growth rate in every period of time. Thus, monetary aggregate M2 is divided in two parts: one part is always non-neutral and the other is always neutral, both in the short run and in the long run.
 • Item
  Державно-приватне партнерство як середовище для формування ефективних стратегій розвитку підприємств
  (2017) Бугрова, Олена
  У статті розглянуто питання моделювання ефективних стратегій розвитку підприємств у рамках державно-приватних партнерств (ДПП) в умовах змін та викликів. Зазначено, що ДПП створюють сприятливі умови для ефективних стосунків суб’єктів державного і приватного секторів у процесі підготовки і реалізації проектів і програм. Кожен з учасників такого партнерства виконує саме ті завдання, які спроможний виконати краще за інших, забезпечуючи отримання результатів у найбільш економічно і практично вигідний спосіб. Проаналізовано ефективні схеми стосунків державного і приватного секторів у чотирьох проекціях: взаємозалежність, взаємодія, співпраця і конкуренція. У цьому контексті визначено складові державної політики щодо економічного розвитку регіонів. У результаті запропоновано модель стратегічного розвитку підприємств у сучасному економічному середовищі в системі взаємовідносин між зацікавленими сторонами бізнес-проектів.
 • Item
  Сучасні інновації на грошово-кредитному та банківському ринках
  (2017) Глущенко, Світлана
  Статтю присвячено питанням висвітлення сучасних новітніх продуктів і технологій, що запроваджуються в грошовому, кредитному та банківському секторах економіки в різних країнах і регіонах світу. Автор дає характеристику електронних грошей та криптовалют, зокрема їхню порівняльну оцінку. На підставі світової практики виділено бартерно-соціальні форми грошей, а також описано тренди поширення мобільних та біометричних технологій у сфері грошових розрахунків та у сфері банківської діяльності. Розглянуто українську і світову практику щодо застосування онлайн-технологій у сфері надання депозитних та кредитних послуг банками і небанківськими кредитними посередниками.
 • Item
  Методологія визначення ставлення споживачів до фірм-продавців на ринку
  (2017) Гуменна, Олександра; Пан, Лілія
  У статті розроблено методологічні основи визначення ставлення споживачів до торговельної марки, товару, фірми, адже це визначає (окрім вибору) загальну лояльність споживача до фірми. Запропоновано модель сегментації споживачів (на ринку В2С), яка має показати, яким чином можна розподілити споживачів по сегментах та описати їхнє ставлення до фірми-продавця, її конкурентів та "ідеальної фірми". Ця модель передбачає п’ять етапів: по-перше, сегментація за соціально-демографічними ознаками; по-друге, з’ясування відмінностей різних сегментів споживачів щодо характеристик діяльності фірми-продавця за допомогою перехресного групування; по-третє, виявлення відмінностей у думках, типових для кожного сегмента, щодо окремих аспектів діяльності фірми, її конкурентів та "ідеальної фірми" (тут доречним є спільний аналіз соціально-демографічних ознак та думок споживачів щодо факторів маркетингу фірми-продавця із врахуванням важливості для споживачів); по-четверте, визначення відмінностей виділених сегментів щодо ступеня лояльності споживачів до фірми за допомогою перехресного групування ознак емоційного стану споживачів за сегментами при зверненні до фірми-продавця; по-п’яте, визначення відмінностей у намірах споживачів виділених сегментів щодо здійснення покупки в найближчому майбутньому. При цьому виділено ланцюг цінності продукту фірми-продавця для споживача. Інтерпретація профілів отриманих сегментів ("найбільш задоволені", "найменш задоволені", "незадоволені" тощо) дасть змогу побудувати ефективну комунікаційну платформу взаємовідносин "споживач – фірма-продавець" та розробити стратегію управління ставленням споживачів для кожного виділеного сегмента. Запропонована методика проведення маркетингового дослідження ставлення споживачів до фірми-продавця на ринку може бути використана для визначення конкурентних переваг та втрачених можливостей фірми, розроблення та оцінки ефективності маркетингових управлінських впливів на споживача в процесі прийняття рішення про першу та повторні покупки. Маркетингові дослідження прийняття споживачами рішення про покупку та їхнього ставлення до фірми як одного з найважливіших результатів цього процесу, з використанням запропонованої методології, створюють інформаційно-аналітичну базу, яка дозволяє розробити стратегію маркетингового управління поведінкою споживачів.