Сorporate Corruption and Functions of Independent and Internal Auditors

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Authors
Ivakhnenkov, Sergiy
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The article aims to clarify the modern concept of corruption, identify its type, and define the role of external (independent) and internal auditors in the fight against corporate corruption. Another objective is to start a debate on the development of accounting standards and auditing techniques to detect corruption in business. The article argues that the lack of clarity regarding the responsibilities of independent auditors related to corporate corruption may induce auditors to ignore their responsibility for identifying corruption that could have a significant effect on financial reporting (because it is not required by the auditing standards). The audit standards should be modified to view corruption not only as internal fraud, which may have a significant effect on financial reporting, but also as an unlawful act.
Стаття покликана прояснити сучасну концепцію корупції, визначити її типи і з’ясувати роль зовнішніх (незалежних) і внутрішніх аудиторів у боротьбі з корпоративною корупцією. Завданням також є почати дискусію з розроблення стандартів бухгалтерського обліку та аудиту щодо методів для виявлення випадків корупції в бізнесі. У статті доведено, що відсутність ясності щодо обов’язків зовнішніх аудиторів стосовно корпоративної корупції може спонукати зовнішніх аудиторів випустити з уваги свою відповідальність за виявлення корупції, яка могла б суттєво вплинути на фінансову звітність, оскільки цього не вимагають стандарти аудиту. Потрібно модифікувати стандарти аудиту в такий спосіб, щоб корупція розглядалася не лише як внутрішнє шахрайство, яке може суттєво вплинути на фінансову звітність, але і як незаконне діяння.
Description
Keywords
Corruption, auditing, bribery, auditing standards, audit risk, audit, article, корупція, аудит, хабарництво, стандарти аудиту, аудиторський ризик, аудиторська діяльність
Citation
Ivakhnenkov S. Сorporate Corruption and Functions of Independent and Internal Auditors / S. Ivakhnenkov // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. - 2017. - Т. 2, вип. 1. - С. 45-51.