Наслідки сучасної валютно-курсової політики НБУ для соціально-економічного розвитку

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Authors
Дяковський, Дмитро
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті розглянуто деякі аспекти вітчизняної валютної політики та режиму курсоутворення, діяльності НБУ стосовно забезпечення стабільності гривні в умовах плаваючого курсу і таргетування інфляції. Проаналізовано економічні, фінансові та фінансово-правові наслідки недостатньої уваги до забезпечення стабільності гривні. Наголошено, що не можна вважати задовільними результати діяльності НБУ із забезпечення стабільності національної грошової одиниці України в умовах режиму плаваючого курсу і таргетування інфляції. Наведено низку рекомендацій щодо вдосконалення валютно-курсової політики НБУ. Доцільно сформувати режим плаваючого курсу під контролем НБУ, який би враховував особливості і потреби національної економіки та запити українського суспільства. Потрібне підвищення уваги до забезпечення стабільності гривні з метою забезпечення інвестиційної привабливості країни, належного рівня оплати праці та недопущення знецінення заощаджень громадян.
The article discusses some aspects of the monetary policy and exchange rate regime, the Activities of the National Bank of Ukraine on ensuring the stability of hryvnia in the conditions of the floating exchange rate and inflation targeting. The analysis addresses economic, financial, financial, and legal consequences of insufficient attention to ensuring the stability of hryvnia. It is noted that the activity of the NBU to ensure the stability of the national currency of Ukraine cannot be considered satisfactory under the regime of the floating exchange rate and inflation targeting. The author offers a number ofrecommendationsforimproving the exchange rate policy of the NBU. It is advisable to form a floating rate controlled by the NBU, which would take into account the characteristics and needs of the national economy and the requirements of Ukrainian society. It is necessary to ensure the stability of the national currency in order to ensure the investment climate, good salary, and prevent the devaluation of savings of citizens.
Description
Keywords
валютний курс, валютна політика, заощадження, девальвація, Національний банк України, режим валютного курсу, стаття, exchange rates, monetary policy, savings, devaluation, the National Bank of Ukraine, exchange rate regime
Citation
Дяковський Д. А. Наслідки сучасної валютно-курсової політики НБУ для соціально-економічного розвитку / Дяковський Д. А. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. - 2017. - Т. 2, вип. 1. - С. 39-44.