Державно-приватне партнерство як середовище для формування ефективних стратегій розвитку підприємств

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Authors
Бугрова, Олена
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті розглянуто питання моделювання ефективних стратегій розвитку підприємств у рамках державно-приватних партнерств (ДПП) в умовах змін та викликів. Зазначено, що ДПП створюють сприятливі умови для ефективних стосунків суб’єктів державного і приватного секторів у процесі підготовки і реалізації проектів і програм. Кожен з учасників такого партнерства виконує саме ті завдання, які спроможний виконати краще за інших, забезпечуючи отримання результатів у найбільш економічно і практично вигідний спосіб. Проаналізовано ефективні схеми стосунків державного і приватного секторів у чотирьох проекціях: взаємозалежність, взаємодія, співпраця і конкуренція. У цьому контексті визначено складові державної політики щодо економічного розвитку регіонів. У результаті запропоновано модель стратегічного розвитку підприємств у сучасному економічному середовищі в системі взаємовідносин між зацікавленими сторонами бізнес-проектів.
This article examines the methodological basis for creation of effective strategies for enterprises’ development in the public-private partnerships (PPP) frameworks in conditions of changes and challenges. PPP makes favourable conditions for effective relations of entities from state and private sectors in the course of project and program development and delivery. Each participant of such partnership executes exactly the tasks which they can deliver better than the others, and this ensures getting the best economic results. Effective schemes of relations among the state and private sectors are analyzed in four perspectives: interdependency, cooperation, collaboration, and competition. In this context, we determine the state policy components for economic development of the regions. As a result, the author proposes the model of strategic development of enterprises and the enterprise positioning in the modern economic environment in the system of interrelation between stakeholders.
Description
Keywords
стратегія, зацікавлені сторони, взаємодія і конкуренція, управління проектами і програмами, державно-приватне партнерство, стаття, strategy, stakeholders, mutual interaction and competition, project and program management for enterprise innovation (Р2М), public-private partnership
Citation
Бугрова О. О. Державно-приватне партнерство як середовище для формування ефективних стратегій розвитку підприємств / Бугрова О. О. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. - 2017. - Т. 2, вип. 1. - С. 14-20.