Досвід ЄС щодо вдосконалення механізмів державного регулювання в авіаційній галузі

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Authors
Кузьменко, Любов
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті розглянуто проблемні питання і принципи державного регулювання в авіаційній галузі. Доведено необхідність удосконалення системи регулювання діяльності суб’єктів природних монополій в аеропортах. Зроблено висновок, що світова практика свідчить про те, що в різних країнах проблема регулювання та управління аеропортами вирішується по-різному і в будь-якої економічно розвиненої держави є своя стратегія щодо розвитку ринку наземного обслуговування, яка відбивається в законодавчому і нормативно-правовому регулюванні, але є і деякі загальні тенденції. Наголошено, що в деяких країнах у частині наземного обслуговування в аеропортах нормативно- правове регулювання припускає надання недискримінаційного доступу до послуг паливно-заправного комплексу аеропортів. У частині інших видів наземного обслуговування обмеження доступу не регулюється, розвиток конкуренції нормативно не стимулюється; відбувається тільки вирішення питань конкуренції за фактом порушення антимонопольного законодавства.
The article regards the problematic and undetermined issues and the principles of state regulation in the aviation industry. The article proved the necessity of the regulation system improvement concerning the activity of natural monopolies subjects in the aviation industry. The work conclusion is the following: the world practice testifies that in different countries the problem of airports’ adjustment and management is variously settled, and any economically developed country has its own strategy regarding the development of ground handling, which is reflected in legislative and normatively legal adjusting, but there are also some general tendencies. It is accented that in some countries in the part of airports’ground handling, normatively legal adjusting is assumed by the grant of undiscriminatory access to fuel-filling services of the airports’ complex. In part of other ground handling types, the access restriction is not regulated, the development of competition is normatively not stimulated.
Description
Keywords
економічне регулювання, природні монополії, неврегульовані питання, тарифи, обмеження, стаття, economic regulation, natural monopolies, undetermined questions, tariffs, limitation
Citation
Кузьменко Л. Г. Досвід ЄС щодо вдосконалення механізмів державного регулювання в авіаційній галузі / Кузьменко Л. Г. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. - 2017. - Т. 2, вип. 1. - С. 81-86.