Наукові записки НаУКМА. Економічні науки

"Наукові записки НаУКМА. Економічні науки" – рецензоване наукове фахове видання відкритого доступу, що публікує статті в галузі економіки. Журнал створено 1999 року Національним університетом "Києво-Могилянська академія". Журнал входить до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. У журналі "Наукові записки НаУКМА. Економічні науки" публікуються оригінальні статті, матеріали проблемного і дискусійного характеру, оригінальні теоретичні та емпіричні дослідження в галузі економічної теорії, маркетингу, менеджменту, бізнесу. Журнал виходить 1 раз на рік.

Browse