Consumer Lending in Banks: System Dynamics Modelling

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Kaminskyy, Аndriy
Petrovskyi, Oleksii
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Modern consumer lending, which is carried out by banks, financial companies, and, to a lesser extent, credit unions, is a complex system. This system includes many blocks that interact with each other and affect the result. As a result of their interaction in dynamics, the values of indicators of effectiveness are formed. The task that arises is to identify the mutual dependency of the constituent units and their influence on the result of consumer lending over time. The aim of the article is to model consumer lending processes using system dynamics methods. The model proposed in the paper by the system of dynamics makes it possible to display the behaviour of the consumer lending system over time. To display the logic of the system, we used the causal loop diagram tool. This made it possible to visualize the consumer credit system taking into account interconnections. The system is structured into blocks that characterise the main components of the functioning of the lending system. When building the model, four important units of the system were analyzed: technological rating, marketing funding, marketing strategy, and risk management. For this, a simulative analysis was applied. Based on this, it is shown that the marginal results are quite different. The ways are provided to optimize priority of expenses. The dependency of income management has a specific non-linear form. It is possible to find out the level of rigidity of risk management by using simulation analysis.
Сучасне споживче кредитування, яке здійснюють банки, фінансові компанії та меншою мірою кредитні спілки, є доволі складною системою. Ця система має низку компонентів, які взаємодіють між собою та впливають на результат діяльності. Унаслідок їхньої взаємодії в динаміці формуються значення показників ефективності. Постає завдання ідентифікації взаємної залежності компонентів системи, її аналіз та моделювання. Метою статті є аналіз та моделювання процесів споживчого кредитування з використанням методів системної динаміки. Модель системної динаміки, пропонована в цій роботі, дає змогу відобразити поведінку системи споживчого кредитування банку в часі. Для відображення логіки функціонування системи застосовано інструментарій CLD (Causal Loop Diagram), що дало змогу візуалізувати систему споживчого кредитування з урахуванням взаємозв’язків. У межах нашого підходу систему структуровано у блоки: блок, відповідний фондуванню кредитування, та блок операційної діяльності, що забезпечує функціонування самої системи кредитування. Під час побудови моделі було виокремлено 4 компоненти системи: технологічний рейтинг, витрати на маркетинг, маркетингова стратегія (внутрішні та зовнішні клієнти) та управління ризиком. Ці компоненти безпосередньо впливають на показники ефективності системи, а значення параметрів цих характеристик визначають розвиток системи в динаміці. Для аналізу ступеня впливу застосовано метод імітаційного моделювання, внаслідок чого отримано різні результати для компонентів. Перші три зазначені компоненти характеризуються різним ступенем маржинальних приростів доходу банку в динаміці. Водночас імітаційне моделювання впливу компонента, пов’язаного з управлінням ризиком, показує наявність оптимального рівня "жорсткості" системи ризик-менеджменту. Цей ефект зумовлюється тим, що за жорстких правил ризик-менеджменту відсікається багато потенційних позичальників, спроможних обслуговувати кредит. А за м’яких правил у кредитний портфель потрапляє багато неплатників за кредитами та система показує в динаміці падіння доходу. Розроблена модель може бути застосована до різних напрямів споживчого кредитування та узагальнена на випадок портфеля кредитних продуктів банку.
Description
Keywords
system dynamic methods, simulation analysis, consumer lending, credit granting, marketing, risk management, article, методи системної динаміки, метод імітаційного моделювання, споживче кредитування, кредитні рішення, маркетинг, ризик-менеджмент, стаття
Citation
Kaminskyi A. Consumer Lending in Banks: System Dynamics Modelling / А. Kaminskyi, O. Petrovskyi // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. - 2019. - Т. 4, Вип. 1. - С. 49-53.