Digital Economy : Impact on the Socio-economic Transformation in Ukraine

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Chala, Nina
Poplavska, Oksana
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Having studied the subject matter of Digital economy as a phenomenon, the authors came to the conclusion that it should be considered as a manufacturing and economic system; it is implemented in conditions of redundancy and availability of information, possessing the features of the knowledge economy. Having identified the key role of the state – improving the quality of human resources and increasing the social responsibility of business and society, the authors recommend estimating the impact of Digital economy on the labor market and socio-labor relations in terms of maintaining social security and meeting the development criteria of Economy 4.0. The suggested criteria include economic viability; involvement in the digital economy and knowledge economy; social security; transparency; sustainability. Having identified and estimated the social challenges, the authors noted the most acute, among them, the lack of staff with necessary expertise.
Вивчивши проблему цифрової економіки як явища, автори дійшли висновку, що її слід розглядати як виробничу та економічну систему; вона реалізується в умовах надмірності та доступності інформації, володіючи особливостями економіки знань. Визначивши ключову роль держави – поліпшення якості людських ресурсів і підвищення соціальної відповідальності бізнесу та суспільства, автори рекомендують оцінити вплив цифрової економіки на ринок праці та соціально-трудові відносини з погляду підтримки соціального забезпечення задоволення критеріїв розвитку економіки 4.0. Метою цієї статті є дослідити сутність цифрової економіки як явища та оцінити її вплив на соціально-економічну ситуацію в Україні. З огляду на авторське визначення цифрової економіки було виділено критерії для аналізу та оцінки впливу діджиталізації на соціально-економічні трансформації в Україні, а саме: економічної доцільності, соціальної безпеки, прозорості (транспарентності) та сталості. Для визначення впливу цифровізації на соціально-економічні трансформації в Україні використовували експертне опитування. Експертам було запропоновано обґрунтувати й оцінити (виставити ранг від 1 до 10, де 1 – максимальний вплив, а 10 – його відсутність) рівень впливу цифровізації на різні показники соціально-економічного розвитку країни. У результаті дослідження автори розробили рекомендації для ухвалення рішень на рівні уряду, бізнесу, найманого працівника. Визначивши та оцінивши соціальні виклики, автори наголосили на найгострішому серед них – відсутність персоналу з потрібними знаннями.
Description
Keywords
digital economy, structure of the digital economy, socio-economic sphere, criteria for the impact of digitalization on the socio-economic transformation, social challenges, article, цифрова економіка, структура цифрової економіки, соціально-економічна сфера, критерії впливу цифровізації на соціально-економічні трансформації, соціальні виклики
Citation
Chala N. Digital Economy : Impact on the Socio-economic Transformation in Ukraine / N. Chala, O. Poplavska // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. - 2020. - Т. 5, Вип. 1. - С. 124-130.