Does culture influence online customer engagement of university stakeholders: pandemic perspective

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Authors
Voropai, Olga
Pichyk, Kateryna
Chala, Nina
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The COVID-19 pandemic has significantly increased the role of social media in the communication policy of educational institutions. Ensuring the effective use of social networks to communicate with target audiences requires universities to understand, among other things, the importance of cultural context for the audience’s engagement. We analyzed the engagement rates (ER) in Facebook and Instagram for the most influential universities in the Eastern Partnership (EaP) countries to determine the influence of the country’s cultural characteristics. The study examines two hypotheses. H1: Stakeholders in collectivist cultures with a high level of power distance are more likely to increase online engagement when limited in offline communication. H2: High uncertainty avoidance countries with long-term orientation will demonstrate broader social media engagement. The results showed that the dynamics of stakeholder activity in the social networks Facebook and Instagram for the most influential universities in the Eastern Partnership countries do not depend on the country’s cultural profile. Thus, we can conclude that universities can expand their presence in the digital communication space while addressing representatives of their target audiences from different countries without differentiating their communication messages. The study results also indicate the prospects for expanding remote students’ mobility programs as they will not require different approaches to effective digital communication.
Зміни умов функціонування університетів і формату надання освітніх послуг, спричинені пандемією COVID-19, значно підвищили роль соціальних медіа в комунікаційній політиці закладів освіти. Нова реальність перетворила їх на один із основних каналів зовнішньої комунікації, через які університети змогли продовжити спілкуватися зі стейкхолдерами, обговорюючи як внутрішні питання функціонування університетів, так і загальносоціальні аспекти. Забезпечення ефективного використання соціальних мереж для комунікації з цільовими аудиторіями вимагає від університетів, зокрема, розуміння важливості та рівня впливу на залученість аудиторії культурного контексту. У статті проаналізовано рівень використання соціальних мереж "Фейсбук" та "Інстаграм" найвпливовішими закладами вищої освіти країн Східного партнерства для встановлення наявності впливу культурних особливостей країн на залученість аудиторії в соціальних мережах. Дослідження передбачало перевірку таких гіпотез: 1) стейкхолдери в колективістських культурах з вищим рівнем дистанціювання влади будуть більш схильними до підвищення рівня залученості в соціальних мережах за умови обмеженого доступу до офлайн-спілкування; 2) стейкхолдери в країнах, культура яких характеризується високою схильністю до уникнення невизначеності та націленістю на довгострокову перспективу, також демонструватимуть зростання онлайн-залученості. Перевірка гіпотез базувалась на даних про рівень активності користувачів на сторінках соціальних мереж 5 університетів з кожної з країн Східного партнерства в допандемічний (2019 р.) та пандемічний (2020 р.) періоди. Дані отримано за методологією Popsters.com. Культурні профілі країн побудовано на основі 6-вимірної культурної моделі Хофстеде. Результати показали, що динаміка активності стейкхолдерів у соцмережах "Фейсбук" та "Інстаграм" для найвпливовіших університетів країн Східного партнерства не залежить від культурного профілю країни. Водночас динаміка користування соціальними мережами підтвердила прагнення стейкхолдерів до спілкування з університетами онлайн. Отже, можна зробити попередній висновок про те, що університети можуть розширювати свою присутність у цифровому комунікаційному просторі, звертаючись одночасно до представників своїх цільових аудиторій з різних країн і не диференціюючи свої комунікаційні звернення. Результати дослідження також вказують на перспективи розширення контингенту за рахунок студентів з інших країн через зростання дистанційної мобільності, адже немає потреби в різних підходах до організації ефективної цифрової комунікації.
Description
Keywords
COVID-19, customer engagement, social media, students, universities, article, COVID-19, залученість користувачів, соціальні медіа, університети, студенти
Citation
Voropai O. Does culture influence online customer engagement of university stakeholders: pandemic perspective / Olga Voropai, Kateryna Pichyk, Nina Chala // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. - 2022. - Т. 7, вип. 1. - C. 20-28. - https://doi.org/10.18523/2519-4739.2022.7.1.20-28