Debt Resilience Dynamics : Exploring Vulnerability of Macrosystem

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Hryhoriev, Hennadii
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The article on the contemporary approach analysis of sovereign debt reveals the basic structures of national economy alternative financing. The methodology of system dynamics is applied to explain the sovereign debt burden pressure feedback process. The main effects of resilience to external shocks are explored. The problem of dynamic balancing between long-term economic development and short-term financial stability is detected. The analysis for borrowing capacity of the national economy is explored using the system dynamics methods. The resource curse "vicious cycle" should be overridden by increasing total factor productivity and decreasing sovereign debt. The main findings of the article concern the nonlinear relationships in the national economic debt system and reveal the issues of the sovereign debt trap enhanced by the resource type of economic development. The model developed in this article reflects the main role of innovations (total factor productivity growth) in coming out of the “resource curse” debt trap. The hypothesis that sovereign debt can be eliminated arises from the possibility of autonomous national economic development and endogenous business cycle stabilization. Such a point of view allows to capture the important interrelationships between the national economic development and external borrowings due to the concept of policy resistance implementation. It is indicated that the complex systems modeling likelihood to develop the sovereign debt policy for demonstration of the negative impact of debt trap on economic development. In order to achieve the results, issued in the article, a basic control loop model was developed using reference mode data with appropriate initial structure model construction.
Cтаттю присвячено дослідженню сучасних підходів до аналізу суверенного боргу та виявленню базових структур альтернативного фінансування національної економіки. Метою дослідження є встановлення головних ефектів уразливості національної економіки до зовнішніх шоків. Виявлено системну проблему динамічного балансування між довгостроковим економічним розвитком та фінансовою стабільністю. Проведено аналіз чутливості боргового потенціалу за допомогою методів системної динаміки. Доведено, що «зачароване коло» ресурсного прокляття може бути подолане за допомогою зростання сукупної продуктивності факторів виробництва та зменшення суверенного боргу. Для подолання перебування в порочному колі важливо мати поштовх для економічного розвитку та переходу на новий технологічний етап економічного розвитку. Результатами дослідження стало наукове доведення того факту, що борговий потенціал України був суттєво занижений через відсутність виходу за межі ресурсного циклу розвитку. Період економічного відновлення кінця 90-х років ХХ століття в Україні, який, як відомо, завершився залученням національної економіки в процеси глобальної економічної кризи, зменшив у рази борговий потенціал. Основна ідея цієї статті полягає в розробленні діапазону боргового контролю для національної економіки, який дає змогу вчасно виявляти критичну межу боргового навантаження суверенних ризиків. Можливе застосування результатів дослідження полягає в наданні рекомендацій фінансово-економічним інституціям щодо зменшення ризиків боргового нависання на макрорівні як методики подолання (протидії) наслідків економічної кризи та перебування в стані динамічної рівноваги. Висновки статті, підтверджені проведеним дослідженням, вказують на нетривкий період експансії національного виробництва, базованої на фінансуванні за допомогою лише фінансових інструментів. Скорочення національного ВВП після сплати боргів залежить від потенціалу нового рівня виробництва для покриття основної суми боргу та відсотка.
Description
Keywords
system dynamics, sovereign debt, debt resilience, resource curse, debt trap, article, системна динаміка, суверенний борг, боргова стійкість, боргова пастка, ресурсне прокляття
Citation
Hryhoriev H. S. Debt Resilience Dynamics : Exploring Vulnerability of Macrosystem / H. Hryhoriev // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. - 2020. - Т. 5, Вип. 1. - С. 35-40.