Археологічні студії: здобутки та перспективи 2023

Permanent URI for this collection

У виданні представлено результати досліджень у галузі археології, що базуються на доповідях, зроблених у рамках міжнародної конференції "Археологічні студії: здобутки та перспективи 2023", яка відбулася на кафедрі археології Національного університету "Києво-Могилянська академія" 26 січня 2023 року. Статті охоплюють широкі хронологічні рамки, від доби бронзи до періоду Київської Русі, й велике коло тем: історію озброєння та військової справи, експериментальну археологію, керамологію, поселенську та поховальну археологію, аналіз окремих артефактів.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 10 of 10
 • Item
  Археологічні студії: здобутки та перспективи 2023 : тези конференції, 26 січня 2023 року
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2023) Білинський, Олег; Іванов, Микита; Клочко, Данило; Ходукіна, Юлія
  У виданні представлено результати досліджень у галузі археології, що базуються на доповідях, зроблених у рамках міжнародної конференції "Археологічні студії: здобутки та перспективи 2023", яка відбулася на кафедрі археології Національного університету "Києво-Могилянська академія" 26 січня 2023 року. Статті охоплюють широкі хронологічні рамки, від доби бронзи до періоду Київської Русі, й велике коло тем: історію озброєння та військової справи, експериментальну археологію, керамологію, поселенську та поховальну археологію, аналіз окремих артефактів.
 • Item
  Graphic representations as a source for research on wheeled transport of the bronze age
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2023) Rzońca, Justyna
  Eurasian steppe area is one of the richest in the finds, which are a good source for recognition of the development of wheeled transport. A few hundred graves, containing remains of real vehicles or their elements, were discovered here and connected with diverse Bronze Age communities. To complete this analysis, it is worth to look closer at additional sources, like some data from research of the wagon and chariot motifs, which were a part of a complex Bronze Age rock art of this region. This study gives information about usage, constructional details, and symbolism.
 • Item
  Неординарні кургани донецько-донської катакомбної культури
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2023) Дубяга, Андрій
  У статті розглянуто два неординарні кургани донецько-донської катакомбної культури, що походять із Луганщини. У цих курганах зафіксовано відразу два поховання, які серед поховального реманенту містять булави, через що їх доцільно вважати неординарними. На основі аналізу наявної вибірки та супутніх ознак наразі недоречно говорити про існування "соціальних центрів" у катакомбній спільноті, проте можна припускати формування традиції поховань воїнів і старійшин у курганах, які мали певне сакральне значення.
 • Item
  Криворізький металургійний центр за часів пізньої бронзи
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2023) Клочко, Віктор
  Аналіз знахідок у регіоні Криворізького металургійного центру показує низку спільних рис у формах і декорі виробів дніпровського варіанта сабатинівської культури, що зближує їх із речами лобойківських типів бережнівсько-маївської зрубної культури та кардашинських типів білогрудівської і білозерської культур та відбиває як їхній певний генетичний зв’язок, так і співіснування цих культурних груп у регіоні, що був контактною зоною. Тож, імовірно, Криворізький рудний масив у цей час контролювався сабатинівським населенням регіону, але водночас слугував сировинною базою бронзоливарного виробництва їхніх північних і східних сусідів.
 • Item
  European-type helmets in Ukraine during the Cimmerian time
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2023) Klochko, Danylo
  The only eight Cimmerian time helmets which had been found in Ukraine as of now belong to three different types and have European analogies. Three of these helmets belong to the oldest type of metal helmets in Europe. There are two unique items, one probably being a transitional form between two subsequent types and another — the local imitation of foreign type. Generally, the presence of such findings in Ukraine indicate the lasting connections between peoples of the North Pontic Region and their western neighbors. The traces of damage on all eight helmets indicate their direct usage in combat.
 • Item
  Експериментальна складова вивчення античного гончарства (на прикладі пам'яток Нижнього Побужжя)
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2023) Котенко, Вікторія; Кушнір, Анатолій; Шевченко, Тетяна
  У статті розглянуто один із методів дослідження античного гончарства, а саме експериментальне відтворення виробів із місцевої сировини, отриманої з природних відкладів поблизу поліса Ольвія. Методика передбачала апробацію формувальної маси, виявлення оптимальної комбінації та пропорції основних компонентів. Експериментальні елементи було досліджено в сирому і випаленому станах. За низкою принципових характеристик відтворені вироби показали придатність потенційної сировини до гончарства.
 • Item
  Реконструкція процесу виплавлення заліза за археологічними знахідками скіфської доби
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2023) Потоцький, Олексій
  Статтю присвячено експериментальному моделюванню виробництва та оброблення заліза у скіфський час на території лісостепової зони Східної Європи. У процесі експерименту створено ряд реконструкцій і перевірено на практиці їх функціонування крізь призму археології досвіду.
 • Item
  Речі дружинного типу в сіверянських комплексах Полтави
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2023) Пуголовок, Юрій
  У статті розглянуто знахідки, що не притаманні старожитностям роменської культури. До них належать рогові гребінки, кубічний замок і деталі костюма. Такі речі характерні для дружинної культури Русі. Їх поява на сіверянському поселенні у Полтаві в середині Х ст. засвідчує контакти літописних сіверян і русів. Місце виявлення та датування знахідок розширюють уявлення про перебіг історичних подій напередодні підкорення політії сіверян Рюриковичами.
 • Item
  Нова знахідка хреста "скандинавського типу" з Києва
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2023) Шекера, Нікіта
  У статті розглянуто нову знахідку хреста так званого скандинавського типу з розкопок 2021–2022 рр. у Києві. Виокремлено його іконографічні особливості та здійснено спробу визначення його типологічної належності, опубліковано результати рентгенофлуоресцентного аналізу (РФА) сплаву металу.
 • Item
  Звуки скіфських наверш
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2023) Фрунт, Олена
  У статті представлено попередні результати акустичного аналізу звукового елементу наверш скіфського часу. Визначено інтенсивність, частоту, дальність звучання, основний тон. Незважаючи на те, що на цей момент вибірка обмежується лише знахідками з території Лістостепу Східної Європи, експериментальний дослідницький підхід може надати більше інформації про ці об’єкти. Це дасть нам змогу наблизитись до розуміння можливої функції та культурного значення наверш.