Криворізький металургійний центр за часів пізньої бронзи

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Authors
Клочко, Віктор
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Національний університет "Києво-Могилянська академія"
Abstract
Аналіз знахідок у регіоні Криворізького металургійного центру показує низку спільних рис у формах і декорі виробів дніпровського варіанта сабатинівської культури, що зближує їх із речами лобойківських типів бережнівсько-маївської зрубної культури та кардашинських типів білогрудівської і білозерської культур та відбиває як їхній певний генетичний зв’язок, так і співіснування цих культурних груп у регіоні, що був контактною зоною. Тож, імовірно, Криворізький рудний масив у цей час контролювався сабатинівським населенням регіону, але водночас слугував сировинною базою бронзоливарного виробництва їхніх північних і східних сусідів.
Description
The analysis of findings in the area of Kryvyi Rih metallurgy center shows a number of identical features in the forms and decorations of Dnipro variant of Sabatynivka culture items, which brings them closer to the items of Loboikivka type of Berezhnivsko-Maivska Zrubna culture and Kardashynka types of Bilohrudivka and Bilozerka cultures. It reflects their genetic connection as well as co-existence in the region which served as the contact area. Therefore it is possible that although Kryvyi Rih ore massif was under the control of Sabatynivka people, it also served as the raw basis of bronze production for their northern and eastern neighbors.
Keywords
доба пізньої бронзи, Криворізький металургійний центр, сабатинівська культура, ливарні майстерні, скарби, тези конференції, Late Bronze Age, Kryvyi Rih metallurgy center Sabatynivka culture, casting foundries, hoards
Citation
Клочко В. І. Криворізький металургійний центр за часів пізньої бронзи / Віктор Клочко // Археологічні студії: здобутки та перспективи 2023 : тези конференції, 26 січня 2023 року / [редкол.: О. Білинський (голова), М. Іванов, Д. Клочко, Ю. Ходукіна] ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Кафедра археології. - Київ : НаУКМА, 2023. - C. 21-28.