Археологічні студії: здобутки та перспективи 2023 : тези конференції, 26 січня 2023 року

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Національний університет "Києво-Могилянська академія"
Abstract
У виданні представлено результати досліджень у галузі археології, що базуються на доповідях, зроблених у рамках міжнародної конференції "Археологічні студії: здобутки та перспективи 2023", яка відбулася на кафедрі археології Національного університету "Києво-Могилянська академія" 26 січня 2023 року. Статті охоплюють широкі хронологічні рамки, від доби бронзи до періоду Київської Русі, й велике коло тем: історію озброєння та військової справи, експериментальну археологію, керамологію, поселенську та поховальну археологію, аналіз окремих артефактів.
Description
The publication presents the results of research in the field of archaeology based on reports presented at the international conference "Archaeological Studies: Achievements and Perspectives 2023," which took place at the Department of Archaeology of the National University of Kyiv-Mohyla Academy on January 26, 2023. The articles cover a broad chronological range, from the Bronze Age to the period of Kyivan Rus, and encompass a wide range of topics, including the history of weaponry and military affairs, experimental archaeology, ceramics studies, settlement and burial archaeology, and the analysis of specific artifacts.
Keywords
Київська Русь, доба бронзи, історія озброєння, поселенська та поховальна археологія, артефакти, тези конференції
Citation
Археологічні студії: здобутки та перспективи 2023 : тези конференції, 26 січня 2023 року / [редкол.: О. Білинський (голова), М. Іванов, Д. Клочко, Ю. Ходукіна] ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Кафедра археології. - Київ : НаУКМА, 2023. - 93, [1] c.