Експериментальна складова вивчення античного гончарства (на прикладі пам'яток Нижнього Побужжя)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Authors
Котенко, Вікторія
Кушнір, Анатолій
Шевченко, Тетяна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Національний університет "Києво-Могилянська академія"
Abstract
У статті розглянуто один із методів дослідження античного гончарства, а саме експериментальне відтворення виробів із місцевої сировини, отриманої з природних відкладів поблизу поліса Ольвія. Методика передбачала апробацію формувальної маси, виявлення оптимальної комбінації та пропорції основних компонентів. Експериментальні елементи було досліджено в сирому і випаленому станах. За низкою принципових характеристик відтворені вироби показали придатність потенційної сировини до гончарства.
Description
The article considers one of the methods of antique pottery studies, namely the experimental reproduction of products from local raw materials obtained from natural deposits near the Olbia polis. The methodology involved testing the moulding mass, identifying the optimal combination and proportion of the main components. The experimental elements were tested in their raw and fired states. According to a number of fundamental characteristics, the reproduced products showed the suitability of potential raw materials for pottery.
Keywords
античний час, Ольвія, гончарна сировина, кераміка, експеримент, тези конференції, antiquity, Olbia, pottery raw materials, ceramics, experiment
Citation
Котенко В. Експериментальна складова вивчення античного гончарства (на прикладі пам'яток Нижнього Побужжя) / Вікторія Котенко, Анатолій Кушнір, Тетяна Шевченко // Археологічні студії: здобутки та перспективи 2023 : тези конференції, 26 січня 2023 року / [редкол.: О. Білинський (голова), М. Іванов, Д. Клочко, Ю. Ходукіна] ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Кафедра археології. - Київ : НаУКМА, 2023. - C. 36-45.