Вип. 43. Мовознавчі студії

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 20
 • Item
  Шляхи розвитку мовних систем: еволюція і катастрофа
  (2011) Буніятова, Ізабелла
  У статті розглянуто сучасні засади дослідження мовних змін. Позиції двох найвпливовіших тенденцій представлено для кращого розуміння шляхів мовних змін. Точки зору, що висвітлено, належать лінгвістам, які працюють у межах еволюціоністського і генеративного підходів. Спірній гіпотезі останнього приділено особливу увагу. Зокрема, автор намагається знайти матеріальне підтвердження положенням генеративної теорії, які, на перший погляд, суперечать ідеї повільного, поступового розвитку мови. При вичерпному ознайомленні із зазначеними точками зору автор доходить висновку, який узгоджує обидва підходи.
 • Item
  Внесок М. О. Максимовича та О. С. Роговича у розробку ботанічної термінології
  (2011) Гамалія, Віра
  У статті запропоновано узагальнювальний аналіз внеску вчених-викладачів Київського універси- тету св. Володимира М. О. Максимовича та О. С. Роговича у становлення та розвиток української природничо-наукової термінології. Показано, що створені ними термінологічні словники стали основою для подальшого розвитку вітчизняної ботанічної номенклатури.
 • Item
  Лексико-семантична база гідронімів України із соматичними основами
  (2011) Голінатий, Олексій
  У статті досліджено лексико-семантичну базу гідронімів України, апелятивною основою якої стали соматизми з праслов’янського лексичного фонду. Сформовано тематичні групи гідронімів, утворених від назв частин людського тіла та розглянуто мотиваційні ознаки творення назв водних об'єктів від соматичних основ.
 • Item
  До питання про мовну стійкість в Україні
  (2011) Гуменюк, Тамара
  Статтю присвячено соціолінгвістичному аналізу мовної стійкості в Україні. Розглянуто чинники, що формують мовну стійкість у білінгвальній ситуації, та приклади її вияву. Висновки побудовано на основі соціологічного опитування, проведеного в м. Києві. На думку авторки, українцям сьогодні дуже важливо виробити мовну стійкість, щоб зберегти свою мову та культуру.
 • Item
  Слова-знаки національної культури
  (2011) Дзюбишина-Мельник, Наталія
  У статті йдеться про слова‑знаки національної культури, виокремлені з‑поміж слів із національно-культурним змістом. Автор обґрунтовує значущість слів‑знаків національної культури для етнофора та збереження цілісності національної культури. Запропоновано диференціювати слова- концепти, релевантні для національної культури, і слова-концепти, релевантні для цивілізації та маскультури.