Транспозиція відмінкових форм іменника в новітніх дослідженнях з морфології

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Authors
Симонова, Катерина
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті схарактеризовано два полярні підходи до вивчення мовних явищ у сучасному українському мовознавстві (зокрема одиниць граматики та її складника морфології) -традиційний (або нормативно-описовий) новітній (або функціонально-категорійний). Дотримуючись новітніх поглядів, зосереджено увагу на питанні транспозиції відмінкових форм іменника, на виявленні у їхньому функціонуванні первинних і вторинних функцій, з’ясуванні умов транспозиції та характеристиці її різновидів.
The paper deals with two polar approaches to the language’s facts researching in the newest Ukrainian linguistics (especially units of grammar and morphology as grammar’s constituent) - traditional (or normative and descriptive) and newest (or functional and categorial). Upholding the newest views, the biggest attention is paid to the transposition of the declensional forms of noun, to the primary and secondary transpositional functions’ elicitation, to the ascertainment of transposition’s types and its characteristic and circumstances when they appears.
Description
Keywords
граматична (морфологічна) категорія, категорія відмінка, грамема, транспозиція, внутрішня (або власне-відмінкова) і зовнішня (або позавідмінкова) транспозиція, стаття, grammatical (morphologic) category, declensional category, grammem, transposition, inside (or declensional itself) and outside (or outdeclensional) transposition
Citation
Симонова К. С. Транспозиція відмінкових форм іменника в новітніх дослідженнях з морфології / Симонова К. С. // Магістеріум. - 2011. - Вип. 43 : Мовознавчі студії. - С. 73-78.