Особливості написання давньотюркських текстів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Authors
Туранли, Ферхад Ґардашкан Оглу
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті розглянуто необхідність розроблення відповідної методології з метою опрацювання архівних документів, зокрема текстів, написаних османсько-тюркською мовою. Також подано здійснений автором адекватний переклад одного з таких документів на українську мову, його транслітерація і тлумачення.
The article deals with the necessity of the adequate methodology elaboration which will allow to work with the archival documents, especially with the Osman-turkic texts. Besides, the authur’s adequate translation, transliteration and commentation of one of such texts is presented in the article.
Description
Keywords
архівні документи, османсько-тюркська мова, арабське письмо, методологія, стаття, archival documents, Osman-turkic, arabic writing, methodology
Citation
Туранли Ф. Ґ. Особливості написання давньотюркських текстів / Туранли Ф. Ґ. // Маґістеріум. Вип. 43. Мовознавчі студії / [упоряд.: Лучик В. В.]. - 2011. - С. 91-95.