Мовний образ людини в українських і східних загадках: семантичні перетворення

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Authors
Тимченко, Олександра
Собуцький, Михайло
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Статтю присвячено порівняльному аналізу антропоморфного кодування в українських і східних загадках (на прикладі турецьких, дагестанських, казахських та японських народних загадок). Концептуальний аналіз здійснюється на підставі кодових денотатів загадок, метафоричних перетворень у загадках та сценарійного кодування об'єктів дійсності. Незважаючи на спорідненість кодових денотатів та сценаріїв загадок, вибрані загадки різняться пресупозитивними компонентами, що обумовлено досвідною сферою мовців, які належать до різних культур.
The article is devoted to the comparative analysis of anthropomorphic coding in the Ukrainian and the oriental riddles (a case study of the Turkish, Dagestani, Kazakh and Japanese folk riddles). The conceptual analysis is provided on the base of the code denotata, metaphorical transformations and the scripts coding of the particular objects. Despite the code denotata and the riddles scripts similarity, the selected riddles are different in presuppositive components which is caused by the experiential knowledge of the speakers of different cultural background.
Description
Keywords
загадки, антропоморфне кодування, концептуальний аналіз, кодовий денотат, пресупозитивний компонент, стаття, riddles, anthropomorphic coding, conceptual analysis, code denotatum, presuppositive component
Citation
Тимченко О. І. Мовний образ людини в українських і східних загадках: семантичні перетворення / Тимченко О. І., Собуцький М. А. // Маґістеріум. Вип. 43. Мовознавчі студії / [упоряд.: Лучик В. В.]. - 2011. - С. 83-87.