Внесок М. О. Максимовича та О. С. Роговича у розробку ботанічної термінології

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Authors
Гамалія, Віра
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті запропоновано узагальнювальний аналіз внеску вчених-викладачів Київського універси- тету св. Володимира М. О. Максимовича та О. С. Роговича у становлення та розвиток української природничо-наукової термінології. Показано, що створені ними термінологічні словники стали основою для подальшого розвитку вітчизняної ботанічної номенклатури.
The common analysis of the contribution to formation and elaboration of Ukrainian natural-science terminology by scientists-professors of Kyiv Saint Volodymyr University M. Maksymovych and O. Rogovych is suggested. It is shown that terminological dictionaries became the basis for subsequent development of native botanical terminology.
Description
Keywords
термінологічний словник, ботанічна систематика, назви рослин, фітоніміка, рослинна органографія, стаття, terminological dictionary, botanical taxonomy, names of plants, phytonymics, plant organographies
Citation
Гамалія В. М. Внесок М. О. Максимовича та О. С. Роговича у розробку ботанічної термінології / Гамалія В. М. // Маґістеріум. Вип. 43. Мовознавчі студії / [упоряд.: Лучик В. В.]. - 2011. - С. 9-12.