Стратегії мовленнєвої діяльності та співвідносні з ними семантичні міжпропозиційні відношення (на матеріалі дискурсу британських парламентських дебатів)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Authors
Зернецький, Павло
Рябоконь, Ганна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Статтю присвячено дослідженню комунікативних стратегій аргументації у британському парламентському дискурсі на прикладі дебатів у Палаті громад британського парламенту шляхом визначення та опису семантичних міжпропозиційних відношень, що є каркасом семантичної побудови дискурсу. Автори виділяють дві основні стратегії: ствердження, що співвідноситься з уживанням семантичних міжпропозиційних відношень рівнозначності, та переконування, реалізованого через вживання міжпропозиційних відношень нерівнозначності. Також, на думку авторів, вищезазначені стратегії слугують формуванню стратегії вищого рівня - залученню до згоди.
The article deals with the research of communicative strategies of argumentation in the British Parliamentary discourse in the Houses of Commons of the British Parliament by means of definition and description of semantic relations between propositions which form the skeleton of the semantic structure of the discourse. The authors define two main strategies - affirmation which is supposed to be related to the usage of semantic propositions of equality and persuasion which is realized by the semantic propositions of unequality. Besides this, in the authors’ oppinion, the strategies mentioned above facilitate the formation of the strategy of the upper level: inviting to consent.
Description
Keywords
семантичні міжпропозиційні відношення рівнозначності та нерівнозначності, британський парламентський дискурс, тактики та стратегії аргументації, пропозиційна одиниця, контекстуалізація, агональність, стаття, semantic relations between propositions of equality and unequality, British Parliamentary discourse, tactics and strategies of argumentation, propositional unit, contextualization, agonality
Citation
Зернецький П. В. Стратегії мовленнєвої діяльності та співвідносні з ними семантичні міжпропозиційні відношення (на матеріалі дискурсу британських парламентських дебатів) / Зернецький П. В., Рябоконь Г. Л. // Маґістеріум. Вип. 43. Мовознавчі студії / [упоряд.: Лучик В. В.]. - 2011. - С. 30-36.