Вип. 64. Політичні студії

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 12
 • Item
  Культурний матеріалізм як стратегія дослідження культурних систем
  (2016) Бідочко, Леся; Кисельов, Сергій
  У статті розкрито суть засадничих принципів культурного матеріалізму, його основних понять і зв’язків між ними, а також виокремлено слабкі місця цього підходу.
 • Item
  Політика сек’юритизації як модель ідеології національної безпеки
  (2016) Зелінський, Андрій; Амельченко, Наталія
  У статті досліджено поняття національної безпеки та політики сек’юритизації як моделі ідеології у сучасних ліберально-демократичних суспільствах. Політика сек’юритизації розглядається як інтер-суб’єктивний процес соціального конструювання і як така, що виконує властиві політичним ідеологіям функції. Вивчення дискурсивної природи основних механізмів сек’юритизації дає змогу розглядати сучасні моделі політики національної безпеки як приклади операціоналізації політичних ідеологій.
 • Item
  Міфологічні обмеження теорії суспільного (раціонального) вибору
  (2016) Коломієць, Іван; Амельченко, Наталія
  У статті за допомогою методологій психоструктуралізму Сильвано Арієті та структурного психоаналізу Жака Лакана – Славоя Жижека досліджено лакуни новочасно-просвітницької раціональності, що зумовлюють обмеження застосування теорії суспільного (раціонального) вибору до політичних процесів у новочасних ліберальних ринкових демократіях.
 • Item
  Сутнісні характеристики та ознаки неформальної політики
  (2016) Шевченко, Тетяна; Яковлев, Максим
  Неформальна політика як невід’ємний елемент будь-якого політичного процесу має низку особливих сутнісних характеристик, що відокремлюють її від «формальної» та дають змогу розглядати «неформальну політику» як самостійний феномен. Цю статтю присвячено виокремленню сутнісних характеристик неформальної політики та їхній систематизації. На основі синтезу різних підходів до трактування неформальної політики, авторці статті вдалося виокремити такі її характеристики, як непублічність, нелегальність, функціонування поза законодавчим полем, партикулярність, корпоративність, традиційність, функціональність, раціональність.
 • Item
  Застосування постколоніальної методології до політичних досліджень наслідків російсько-радянського колоніального панування в Україні
  (2016) Гісем, Іван; Яковлєв, Максим
  У статті йдеться про можливість застосування постколоніальної методології до політичних досліджень широкого спектра процесів на теренах посткомуністичної України. Розглянуто основні дискусії щодо можливостей та обмежень у взаємодії цих двох напрямів – постколоніалізму та посткомунізму – як методологій дослідження. Зауважено про необхідність повної глобальної постколоніальної критики, разом з тим, наголошено на необхідності зважати на те, що расистської компоненти, ключової для «класичних» постколоніальних студій, у російсько-радянському колоніалізмі в Україні немає.