The Concept of Europeanization and Its Application via Language Policies

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Authors
Romanova, Valentyna
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті подано результати аналізу основних підходів до розуміння концепції Європеїзації, зокрема щодо мовної політики. Основну увагу приділено питанню, що дотепер лишається поза увагою більшості науковців – питанню застосування концепції Європеїзації стосовно просування європейських норм щодо мовної політики за межі Європейського союзу (ЄС). Підкреслено, що вплив ЄС на країни Центрально-Східної Європи був найбільш ефективним у період до їхнього вступу до Європейського союзу. Зокрема, це стосується і мовної політики, що проілюстровано на прикладі Латвії. Можливості ЄС просувати європейські норми щодо мовної політики за межі Європейського союзу за допомогою Європейської політики сусідства та Східного партнерства визначено як обмежені. Зроблено висновок, що ключовим механізмом у цьому контексті є Європейська хартія регіональних мов та мов меншин.
Description
Keywords
Europeanisation, language policy, the European Neighbourhood Policy and the Eastern Partnership, the European Charter for Regional or Minority Languages, Європеїзація, мовна політика, Європейська політика сусідства, Східне партнерство, Європейська хартія регіональних мов та мов меншин
Citation
Romanova Valentyna. The Concept of Europeanization and Its Application via Language Policies / V. Romanova // Магістеріум : Політичні студії. - 2016. - Т. 64. - С. 61-64.