140: Теорія та історія культури

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 24
 • Item
  Інтернет-ресурс та просування вітчизняного музейного продукту на світовий ринок послуг
  (2013) Горська, Наталія; Можаровська, Тетяна
  У статті йдеться про актуальну для української музейної справи проблематику – розробку, застосування, ефективність сучасних комунікативних систем та їхню роль у просуванні вітчизняного музейного продукту на світовий ринок послуг. The article is about actual problems for Ukrainian Museum that are development, application, efficiency of modern communication systems and their role in the promotion of the national museum product on the world service market.
 • Item
  "Біомеханіка" Г. Е. Лессінга як прогнозування театральних експериментів XX ст.
  (2013) Миленька, Галина
  У статті розглянуто погляди Г. Е. Лессінга на сценічне мистецтво, зокрема на взаємозалежність психофізичних характеристик у творчості актора. G. Lessing views on performing arts, in particular the interdependence of mental and physical characteristics of the creative actor.
 • Item
  Звільняючий ефект українського образотворчого радикалізму
  (2013) Петрова, Ольга
  Статтю присвячено аналізу негативістських тенденцій у радикальному мистецтві України, які контрастують з творчістю 80 % українських художників, котрі дотримуються в мистецтві естетики прекрасного та позитивних художніх цінностей. На прикладі української експозиції виставки «Арсенале-2012» проаналізовано радикальний негативізм з погляду філософських засад неомарксизму. The article is dedicated to some negativist tendencies in radical Ukrainian art in opposition to the creativity of 80 % of Ukrainian artists, who represent esthetics of beauty and positive artistic values. As an example, the article analysis the radical negativity of the Ukrainian part of exposition of Arsenale-2012, by the means of philosophical basis of neomarxism.
 • Item
  Скретч-арт як жест культурного протесту
  (2013) Ельфська, Тетяна
  Стаття фокусується на аналізі історії та трансформації контркультурного явища у відеомистецтві – скретч-арті – від експериментування над спотворенням телетрансляцій та створення пародійних і політичних відеотворів, до їх пізнішої експропріації комерційними структурами. The article is focused on the analysis of scratch art as a contrcultural phenomenon in video art. The history of scratch art with its transformations from early experiments on broadcasting source, parody and political video to its expropriation by commercial structures is analysed.
 • Item
  Художня теорія В. Стерлігова на тлі філософських ідей чинарів-оберіутів
  (2013) Лозова, Лідія
  У цій статті розглянуто зв’язок «чашно-купольної» теорії ленінградського художника Володимира Стерлігова (1904–1973), яка постала у 1960-х рр., з філософськими ідеями «чинарів-оберіутів» – а особливо поета Даниїла Хармса (1905–1942) та філософа Якова Друскіна (1902–1980), – які у 1930-х рр. значною мірою розвинули і трансформували ідеї вчителя В. Стерлігова художника К. Малевича (1878–1935). The article tracks and analyzes connections between the 1960s “chalice and cupola” theory of the Leningrad artist Vladimir Sterligov (1904–1973) and certain philosophical ideas of the Oberiuts and the Chinars – especiall the poet Daniil Harms (1905–1942) and the philosopher Yakov Druskin (1902–1980) – in the 1930s. In 1930s, the Oberiuts developed and transformed the ideas of Sterligov’s Kazimir Malevich (1878–1935).