Постструктуралізм і полілогічна модель освітнього дискурсу

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Authors
Кирилова, Ольга
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Статтю присвячено розглядові поняття полілогу (виведеного з діалогістики М. М. Бахтіна та його інтерпретації Ю. Крістевою). Полілог є методом текстуальної роботи та основою нової освітньої методики, яку розробляють представники «постмодерністської парадигми» у педагогіці. Полілогічна парадигма в освіті протистоїть своєю плюралістичністю діалогічній. The article is focused on the concept of ‘polylogue’ based on the dialogical theory of M. Bachtin and its transformation in J. Kristeva’s works. The polylogue can be regarded both as a fruitful method of the interpretation of the text and as a educational method actively developed by representatives of a postmodernist paradigm in pedagogics. Polylogical paradigm in education is opposed to the dialogical one as more pluralistic.
Description
Keywords
полілог, плюральність, поліфонія, polylogue, polyphony, plurality
Citation
Кирилова О. О. Постструктуралізм і полілогічна модель освітнього дискурсу / Кирилова О. О. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 140 : Теорія та історія культури. - С. 34-38