До питання методології реконструкції українського історичного костюма : (на прикладі палеоодягу)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Authors
Васіна, Зінаїда
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті проаналізовано різні методологічні підходи до дослідження реконструкції вбрання населення України, з метою розкриття принципів історичної трансформації його системоутворювальних складових. Акцентуючи увагу на різновекторності історичних порівнянь у процесі вивчення джерельної бази, пропонується розглянути основні положення авторського досвіду (методу) в цьому питанні на прикладі палеоліту та енеоліту. The article examines the different methodological approaches in research reconstruction outfits population of Ukraine in order to disclosure principles of historical transformation of basic components of suit. Focusing on diversification of historical comparisons in the process of the source base, invited to consider the main provisions of copyright experience (method), for the example of Paleolithic Eneolithic, Scythian period.
Description
Keywords
вбрання, культурна форма, метод, принцип, напрям, репрезентація, реконструкція, етнокультура, етногенезис, costumes, cultural forms, methods, principles, direction, representation, reconstruction, ethnic culture, ethnogenesis
Citation
Васіна З. О. До питання методології реконструкції українського історичного костюма : (на прикладі палеоодягу) / Васіна З. О. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 140 : Теорія та історія культури. - С. 80-84