Духовність як вимір сучасного життя людини : соціально-філософський аналіз

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Authors
Харченко, Л. М
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті розглянуто проблеми духовності як необхідної умови соціалізації людини та вимірів людського буття. Розкрито сутність людини як об’єкта філософського аналізу. Особливу увагу звернуто на роль цінностей у житті людини та суспільства. Проаналізовано суспільство і становище людини в ньому, виховання нової людини через самопізнання. Розглянуто духовний світ людини – її почуття, духовні орієнтації та світогляд. Problems of spirituality as necessity condition of socialization the person and measuring of man’s existence are regarded in the articele. The essence of person as an obgect of philosophical analysis is revealed. Society and status of the person in it, upbringing of new person throngh self – cognition is analysed. Deals with spiritual wored of person – ist emotions, spiritual orientations and world ontlook.
Description
Keywords
духовність, буття, людина, особистість, суспільство, свідомість, цінності, культурні цінності, потреби, моральні норми, соціалізація, самопізнання, spirituality, existence, man, person, society, consciousness, values, cultural values, necessities, moral norms, socialization, self-cognition
Citation
Харченко Л. М. Духовність як вимір сучасного життя людини : соціально-філософський аналіз / Харченко Л. М. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 140 : Теорія та історія культури. - С. 20-24