Жіноче тіло як політичний інструмент : медіа-репрезентації акцій FEMEN

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Authors
Тетерюк, Марія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті подано результати кейс-дослідження висвітлення акції українського протестного руху FEMEN «H2SO4 – коктейль “Азія” в 10 українських медіа. Авторка показує, як медіа застосовують усталений фрейм «жіночої хаотичності» та деполітизують діяльність FEMEN навіть у представленні таких акцій, де використано підривні візуальні стратегії. З огляду на те, що медіа-репрезентації значною мірою спираються на тексти, продуковані самими FEMEN, деполітизація в медійних представленнях є, зокрема, наслідком нечіткого формулювання політичних вимог руху. The article presents results of the case study on media representations of action "H2SO4 – cocktail "Asia", held by Ukrainian protest movement FEMEN, in ten Ukrainian media. The author demonstrates how media depoliticize FEMEN’s actions and use the fixed frame of "female disoderliness" even in representation of those actions in which subversive visual strategies are used. Since media representations are highly based on texts produced by FEMEN themselves, the depoliticization is partly caused by poorly articulated political aims of the movement.
Description
Keywords
FEMEN, медіа, політична репрезентація, деполітизація, media, political representation, depoliticization
Citation
Тетерюк М. П. Жіноче тіло як політичний інструмент : медіа-репрезентації акцій FEMEN / Тетерюк М. П. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 140 : Теорія та історія культури. - С. 55-58