Вплив народного костюма на розвиток танцювальної лексики : (на прикладі традиційної культури Слобожанщини)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Authors
Пісклова, Ірина
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті розглянуто аспекти міжетнічної комунікації у межах Слобожанщини, обґрунтовано причини виникнення змін у характері та манері виконання рухів українського народного танцю, появи лексичних новоутворень і танців, наведено приклади впливу народного костюма на формування особливостей у танцювальній культурі Слобідської України. The article revealed aspects of inter-ethnic communication within Slobodian justified causes changes in the nature and manner of performance of Ukrainian folk dance movements, the emergence of lexical neoplasms and dancing are examples of folk costumes in fl uency on the formation of singularities in the dance culture of Slobodian of Ukraine.
Description
Keywords
танцювальний фольклор Слобожанщини, народний костюм, історія українського танцю, dance folklore of Slobzhanshchina, folk costumes, the history of Ukrainian dance
Citation
Пісклова І. С. Вплив народного костюма на розвиток танцювальної лексики : (на прикладі традиційної культури Слобожанщини) / Пісклова І. С. // Наукові записки НаУКМА. - 2013. - Т. 140 : Теорія та історія культури. - С. 85-88