179: Теорія та історія культури

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 16
 • Item
  Рец. на: Пустовалов С. Ж. Етносоціальна структура ямно-катакомбного суспільства Північного Причорномор’я. – К. : ФОП Жовтий, 2015. – 197 с.
  (2016) Новальська, Тетяна
  Монографічну роботу С. Ж. Пустовалова присвячено актуальній і в теоретичному, і в конкретно-науковому аспекті проблемі, пов’язаній з дослідженням станово-кастового характеру ямнокатакомбного суспільства, розгляду основних кастових суспільств світу, внаслідок чого створюється модель кастової системи.
 • Item
  Зброя в жіночих похованнях катакомбної спільноти
  (2016) Пустовалов, Сергій
  Статтю присвячено розгляду жіночих поховань катакомбної спільності із зброєю. Обґрунтовано висновок про те, що зброя в жіночих похованнях є ознакою певного соціального статусу в цьому суспільстві.
 • Item
  Трагедія як один із механізмів заміщення насильства в стародавніх Афінах
  (2016) Шагурі, Марія
  Статтю присвячено проблематиці вивчення насильства у суспільстві стародавніх Афін V ст. до н. е. та репрезентації його в аттичних трагедіях. Розглянуто основні правила стосовно того, що було дозволено показувати на сцені, а що заборонялося; а також релігійні обмеження і жертвопринесення, здійснювати які на сцені було суворо заборонено. Акцентовано увагу на такій важливій особливості давньогрецької культури, як вербальна візуальність, і проаналізовано, який вплив завдяки їй мала трагедія на глядачів.
 • Item
  Статус і роль імператриці у візантійському суспільстві
  (2016) Копівська, Анастасія
  У статті розглянуто політичне і соціальне становище жінки-імператриці у візантійському суспільстві з початку існування Ромейської імперії. Авторка обґрунтовує думку, що непересічні жінки фактично правили імперією, яка посідала провідне місце в середньовічній Ойкумені. На прикладі імператриць визначено тип поведінки, авторитетність жінки при владі та її сприйняття в суспільстві.
 • Item
  Цивілізаційні та ідеологічні трансформації в Центральній Азії. Спроба культурологічного аналізу праць Б. І. Кузнєцова
  (2016) Калантарова, Олена; Король, Денис
  Статтю присвячено проблемам трансідеологічної та цивілізаційної взаємодії на теренах Центральної Азії етнокультурних ареалів стародавніх Персії, Індії та Тибету. Об’єктом культурологічного аналізу є праці радянського тибетолога Б. І. Кузнєцова. Основна лінія аналізу торкається проблеми традиційної тибетської релігії бон, що від початку виступала антагоністом буддизму. Б. І. Кузнєцов наполягає, що народні шаманські практики бон є другорядним шаром на тлі основної ідеологічної метасистеми, якою дослідник вважає іранський маздаїзм, реформований пророком Мітрою, відомим у бонській текстології як Мура або Шенраб. Цей східний мітраїзм, своєю чергою, був у певній опозиції до ортодоксального зороастризму і водночас споріднений із мітраїзмом Риму. У статті акцентовано увагу на традиційній календарності та астрософії зазначених етно-культурних регіонів.