Art Galleries as an Important Component of the Art Market in Kyiv during the Years of 1990–2010

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Authors
Pavlichenko, Natalia
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The article focuses on the analysis of Kyiv Art Galleries during the period of Ukraine’s independence. Based on interviews with two renowned Kyiv gallerists Tetiana Savchenko (director of "Tryptykh Art" gallery) and Victor Khamatov (the founder of the "Soviart" center), we address problematic issues in galleries the art market in general. The art market is a holistic system that includes a number of components. Participants of the art market whose role is to implement works of art are as follow: an art dealer, who works directly with the artist and the buyer; a gallery owner, who keeps a special "shop"; and the auction house, which works with both individual pieces and collections at the top level. Galleries differ depending on their openness to the public. An Art Gallery serves as a moderator; is serves as an expert platform. The Gallery not only displays the contemporary state of art, emphasizing popular themes, trends and fashion trends, but also forms artistic tastes of the society, engaging it in a dialogue with all actors of the art market. There are three stages of Kyiv art galleries development, as it is observed by Viktor Khamatov. The first period (the late 1980s – early 1990s) is characterized as a stage of "uncontrolled formation of galleries." The second period (the end of the 1990s) is "positioning and coordination of galleries in Ukraine." At that time there were about 120 galleries that settled important tasks of institutional, cultural and creative development. The third period of the deployment of art galleries started in 2002 and continues to this day, resulting in "The transition to new technologies, exhibitions, information, management, creative opportunities, infrastructure development." This leads to expansion of cooperation with foreign institutions and other cultural and artistic institutions. Kyiv plays an important role in the coordination of Ukrainian art galleries. Historical events in the country and political and economic changes in the society affect the development of modern Ukrainian art galleries. New conditions for the existence of national art provide further adaptation to international relations in the global art market.
Description
У статті здійснено аналіз проблемних моментів у діяльності вітчизняних галерей з продажу творів сучасного мистецтва та арт-ринку загалом (на основі інтерв’ю з двома відомими галеристами Києва – Тетяною Савченко, директоркою галереї "Триптих АРТ", і Віктором Хаматовим, засновником центру "Совіарт"). Арт-ринок розглядається як цілісна система. Учасники арт-ринку, чия роль полягає в реалізації творів мистецтва, – це арт-дилер, що працює безпосередньо з художником і покупцем; галерист, який тримає свого роду "крамницю"; аукціонний дім, що оперує як індивідуальними творами, так і колекціями на найвищому рівні. Наголошено на більшій відкритості галерей для загальної публіки. У певному сенсі галерея в просторі арт-ринку є модератором, експертним майданчиком. Вона не лише акцентує популярні теми, напрями та модні тенденції, а й формує художні смаки суспільства, вступаючи в діалог з усіма суб’єктами арт-ринку. Охарактеризовано три етапи функціонування сучасної української галерейної справи (за В. Хаматовим). Перший (кінець 1980-х – початок 1990-х рр.) – це етап "стихiйного становлення галерей", позитивним результатом якого є організація системної галерейної співпраці. Другий (кінець 1990-х) – це "позиціонування та координація роботи галерей в Україні", яких на той час налічується вже близько 120. Галереї як культурні інституції починають вирішувати в регіонах і Києві важливі завдання інституційного, культурного і творчого розвитку. Третій період – з 2002 р. і до сьогодні. Серед результатів: "перехід до нових технологій, виставкових, інформаційних, управлінських, розширення виставкових, творчих можливостей, розвиток інфраструктури". Це сприяє розширенню співпраці із зарубіжними інституціями, адже новітні умови існування вітчизняного мистецтва передбачають подальшу адаптацію до міжнародних відносин на світовому арт-ринку. При цьому важливу роль у централізованій координації роботи галерей відіграє Київ.
Keywords
contemporary art, art gallery, art market, selling works of art, article, сучасне мистецтво, картинна галерея, арт-ринок, продаж творів мистецтва
Citation
Pavlichenko N. Art Galleries as an Important Component of the Art Market in Kyiv during the Years of 1990–2010 / N. Pavlichenko. // Наукові записки НаУКМА. - 2016. - Т. 179 : Теорія та історія культури. - С. 42-46.