Випуск 6

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 12
 • Item
  Semantic Structures of the American Blog Discourse
  (Дух і Літера, 2020) Zernetsky, Pavlo; Kucherova, Olena
  In this article the semantic structures of constructing American blog discourse are analyzed. Those structures are based upon semantic relations between propositions in the text of the blogs and aim to enhance coherence in this discourse. The results show that particular types of interpropositional relations are used on macro-semantic level for different subgenres of blogs (the semantic relations of equivalence, comparison, contrast, ‘part-whole’/’whole-part’, implication/causality, chronological order and spatial order relations). In particular, these interpropositional relations differ in the subgenres, such as political, business, socio-cultural, technology, and sports. In addition, the analysis brings out the different percentage of their usage.
 • Item
  Spronominal Adverbs of English Legal Discourse Translated into Ukrainian : Semantic, Morphological and Syntactic Dimensions
  (Дух і Літера, 2020) Pavliuk, Natalia
  The paper studies specific features of English pronominal pronouns and their translation. The results of the research show that the compounds in question are the archaic feature of the English legalese, they appeared in the Old English period, the same time as the adverbs here and there emerged, and some of them came into use in the Middle English time. The pronominal character of pronominal adverbs (PAs) is clearly seen through the lens of Ukrainian translation where they are mostly rendered by means of pronouns or noun phrases. Since Ukrainian does not have direct equivalents for English PAs, we can see ten different means used to translate them into Ukrainian.
 • Item
  Мова мережевого фольклору як засіб опору інформаційній агресії
  (Дух і Літера, 2020) Кирилюк, Ольга
  Однією з форм емоційного захисту суспільства в умовах інформаційної агресії стає мережевий фольклор. Тому дослідження набору мовних одиниць, уживаних у таких постфольклорних текстах, набуває особливої актуальності, оскільки дає можливість виявити важливі суспільні реакції на події в умовах збройного протистояння та, відповідно, сформовану мовну картину світу. У процесі аналізу виділено головні мовні засоби творення комічного ефекту у змалюванні образу ворога.
 • Item
  Прагматична координата моделювання дискурс-портрета мовної особистості
  (Дух і Літера, 2020) Куранова, Світлана
  У статті розглянуто особливості формування прагматичної координати дискурс-портрета мовної особистості. На матеріалі есеїстики О. Забужко досліджено структурно-прагматичну організацію публіцистичних текстів, окреслено специфіку використання прагматичних одиниць різного рівня складності, виділено прагматичні засоби та способи оформлення дискурсивної зв’язності. Розглянуто смислову структуру прагматичної координати дискурс-портрета мовної особистості.
 • Item
  Лінгвістичні прийоми легітимації у ЗМІ
  (Дух і Літера, 2020) Чадюк, Марія
  Статтю присвячено прийомам, які використовують у текстах ЗМІ задля представлення певних дій як правомірних чи неправомірних. Для аналізу способів і засобів легітимації було адаптовано схему нідерландського лінгвіста Т. ван Левена. На прикладі дискусії щодо мовної політики компанії McDonald’s проаналізовано прийоми апеляції до авторитету, моральних цінностей і раціоналізації, а також з’ясовано, які з них частіше використовують для підтвердження слушності дії, а які – для спростування певної позиції.