Semantic Structures of the American Blog Discourse

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Zernetsky, Pavlo
Kucherova, Olena
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дух і Літера
Abstract
In this article the semantic structures of constructing American blog discourse are analyzed. Those structures are based upon semantic relations between propositions in the text of the blogs and aim to enhance coherence in this discourse. The results show that particular types of interpropositional relations are used on macro-semantic level for different subgenres of blogs (the semantic relations of equivalence, comparison, contrast, ‘part-whole’/’whole-part’, implication/causality, chronological order and spatial order relations). In particular, these interpropositional relations differ in the subgenres, such as political, business, socio-cultural, technology, and sports. In addition, the analysis brings out the different percentage of their usage.
Постановка проблеми. З лінгвістичного погляду цікавим є дослідження побудови дискурсу блогів як новітніх ЗМІ. На семантичному рівні важливим є поняття зв’язності дискурсу, тобто як значення пропозицій пов’язані між собою у тексті блогу. Семантичні відмінності між пропозиціями допомагають будувати дискурс залежно від інтенцій автора. Ми проводимо макрорівневий аналіз дискурсу і вивчаємо відношення між пропозиціями, що розташовані і контактно, і віддалено одна від одної в тексті блогу. Семантичні відношення між пропозиціями лежать в основі семантичних структур побудови дискурсу блогів. Мета статті. Метою статті є визначення певних структур побудови дискурсу американських блогів із погляду семантичного комунікативно-функціонального підходу, а також з’ясування, як саме жанрові характеристики дискурсу блогів відображено у мові. Методи дослідження. Методи дослідження передбачають відбір та аналіз інтернет-статей різних піджанрів у провідних американських блогах за 2019 рік. Було застосовано методи міжпропозитивного семантичного аналізу і метод статистичного моделювання для опису семантичних структур і піджанрових особливостей використання міжрівневих семантичних відношень. Основні результати дослідження. Результати дослідження свідчать, що для продукування різних піджанрів блогів (у сферах політичній, соціально-культурній, економічній, технологічній і спортивній) характерним є використання автором дискурсу різних семантичних структур. Виявлено основні семантичні структури для окремих піджанрів та описано лексико-семантичні засоби розгортання змісту дискурсу. Висновки і перспективи. Визначено типові риси дискурсу американських блогів. Семантичні структури побудови дискурсу американських блогів визначено як комбінацію певних міжрівневих переважно нееквівалентних семантичних відношень.
Description
Keywords
discourse, discourse analysis, blogs, proposition, speech event, interpropositional semantic relations, article, дискурс, дискурс-аналіз, блоги, пропозиція, мовленнєва подія, міжпропозитивні семантичні відношення
Citation
Zernetsky P. Semantic Structures of the American Blog Discourse / Pavlo Zernetsky, Olena Kucherova // Мова: класичне - модерне - постмодерне. - 2020. - Вип. 6. - С. 5-16. - https://doi.org/10.18523/lcmp2522-9281.2020.6.5-16
Collections