Spronominal Adverbs of English Legal Discourse Translated into Ukrainian : Semantic, Morphological and Syntactic Dimensions

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Pavliuk, Natalia
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дух і Літера
Abstract
The paper studies specific features of English pronominal pronouns and their translation. The results of the research show that the compounds in question are the archaic feature of the English legalese, they appeared in the Old English period, the same time as the adverbs here and there emerged, and some of them came into use in the Middle English time. The pronominal character of pronominal adverbs (PAs) is clearly seen through the lens of Ukrainian translation where they are mostly rendered by means of pronouns or noun phrases. Since Ukrainian does not have direct equivalents for English PAs, we can see ten different means used to translate them into Ukrainian.
У статті розглянуто особливості англійських займенникових прислівників та їхній переклад українською мовою. Результати дослідження показали, що ці складні лексеми є архаїзмами, що характерні для англійської юридичної мови, деякі з них з’явились у давньоанглійський період у той самий час, коли з’явились прислівники here, there, інші – у середньоанглійський період. Метою цієї роботи є дослідити подвійну природу займенникових прислівників, що мають у своєму складі елементи here-/there-, з погляду їхніх семантичних, морфологічних та синтаксичних особливостей. Методи. Речення, які містять займенникові прислівники, що вивчаються, було вибрано з текстів методом суцільної вибірки. Для доведення займенникового характеру цих лексем використовували метод трансформаційного аналізу. Компонентний аналіз застосовано для вивчення семантики обох компонентів складних слів, описовий метод – для розкриття природи і походження цього мовного явища. Результати. Займенникові прислівники з компонентом here- / there набули займенникових ознак у давньоанглійський період, хоча позначення «міста» є первинним як для ‘here’, так і для ‘there’, тобто прислівникова природа є первинною. В юридичній англійській мові доказом того, що компоненти ‘here’ і ‘there’ мають займенникові ознаки, є той факт, що вони заміняють назву документа (‘here’) або іменник/іменникове словосполучення (‘there’). Ці займенникові прислівники можуть функціонувати у реченні як означення і додаток, що зазвичай є функціями номінативних частин мовлення (іменників, займенників, прикметників). Крім того, займенниковий характер цих утворень можна простежити через український переклад, де вони передаються зазвичай за допомогою займенників або іменникових словосполучень. Оскільки в українській мові немає прямих відповідників займенникових прислівників, можна спостерігати вживання десяти різних способів їх перекладу українською мовою. Обговорення. Після аналізу вживання займенникових прислівників у регламентах Європейської комісії та їх перекладів українською мовою, було зроблено висновки щодо використання цього архаїзму в документах ЄС, а також виявлено всі способи передання їх засобами української мови. Найчастіше для перекладу англійських займенникових прислівників використовують присвійні займенники, що пояснюється тим, що thereof вживається більше за інші займенникові прислівники, а прийменник of є позначенням родового (присвійного) відмінку в англійській мові. Цей прийменник використовують для позначення присвійних відносин між об’єктами, а займенниковий прислівник має значення: "of this, of that, of these, of those", тобто виражає родовий відмінок у значенні присвійності. В українській мові таке значення мають присвійні займенники й іменники у родовому відмінку.
Description
Keywords
legal discourse, pronominal adverbs, legal English, semantics, case system, archaism, article, юридичний дискурс, займенникові прислівники, юридична англійська мова, семантика, система відмінювання, архаїзм
Citation
Pavliuk N. V. Pronominal Adverbs of English Legal Discourse Translated into Ukrainian: Semantic, Morphological and Syntactic Dimensions / Nataliia Pavliuk // Мова: класичне - модерне - постмодерне. - 2020. - Вип. 6. - С. 17-31. - https://doi.org/10.18523/lcmp2522-9281.2020.6.17-31
Collections