Том 1

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 12
 • Item
  Особливості формування професійної самоідентифікації курсантів вищих військових навчальних закладів
  (2018) Боднар, Алла; Макаренко, Наталія
  Статтю присвячено проблемі формування професійної самоідентифікації курсантів вищих військових навчальних закладів. Наголошено на тому, що саме в період навчання у ВВНЗ юнаки проходять етап становлення та укорінення їхньої самосвідомості, як особистісної, так і професійної. Професійну самоідентифікацію курсантів проаналізовано як багатомірний динамічний нелінійний процес, де переживання ідентичності актуалізується одночасно у професійній сфері цивільної спеціальності та у військово-професійній сфері.
 • Item
  Гуманістична парадигма та біопсихосоціальний підхід як базовий у соціальній підтримці осіб із проблемами психічного здоров'я
  (2018) Бондаренко, Наталія
  У статті розглянуто питання визначення поняття "психічне здоров’я", проблематику запровадження терміна "проблеми психічного здоров’я" як способу уникнення стигматизації та поширення гуманістичного ставлення до осіб, які мають психіатричний діагноз. Також проаналізовано сучасні теоретичні підходи, що пропонують розуміння внеску біологічних, соціальних і психологічних факторів у спричинення проблем психічного здоров’я.
 • Item
  Влада, сила й відповідальність як передумови прийняття рішень і відображення стилю керівництва в менеджменті
  (2018) Брик, Оксана; Кочаровський, Мстислав
  Статтю присвячено теоретичному дослідженню актуальних аспектів у співвідношенні застосування влади, сили та відповідальності в менеджменті та підходів до питання розуміння їхнього впливу на прийняття управлінських рішень і загалом на стиль керівництва трудовим колективом.
 • Item
  Психологічна консультація клієнтів дорослого віку
  (2018) Бушай, Ігор
  У статті проаналізовано методологічні та практичні підходи психологічного консультування клієнтів дорослого віку; узагальнено основні психологічні проблеми цієї вікової категорії; обґрунтовано концепцію відновлення рівноваги між образом світу та образом "Я" клієнтів як основний внутрішній механізм психічної рівноваги; розглянуто аспекти професійної підготовки психолога до консультативної практики з дорослими людьми.
 • Item
  Українські провини і вибачення: простір конотацій
  (2018) Васютинський, Вадим
  На підставі результатів опитування 162 респондентів описано афективно-когнітивні складові переживання почуття провини у просторі колективної свідомості українців. Установлено, що цей простір є складним, але слабко структурованим, піддатливим до виникнення й поширення малоусвідомлюваних захисних оцінок і ставлень. На схильність і здатність українців визнавати спільні історичні провини впливає рівень їхньої української ідентичності (нарцистичної, згідливої, гуманістичної) та вибір емоційно-ціннісної позиції (заперечно-захисної, уникливо-захисної, самозвинувачувальної).