Психологія та психосоціальні інтервенції

Періодичне фахове видання "Психологія та психосоціальні інтервенції" є друкованим засобом масової інформації, журналом відкритого доступу, в основу діяльності якого покладено публікацію наукових статей в галузі психології. Із 2004 року до 2018 року журнал був, під іншою назвою "Наукові записки НаУКМА. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота", складовою багатосерійного видання "Наукові записки НаУКМА".

Browse

Collections in this Community

Now showing 1 - 3 of 3