Вип. 03. Історико-філософські студії

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 23
 • Item
  Передмова
  (2000) Горський, Вілен
  Передмова до часопису "Магістеріум", № 3, тематична серія - "Історико-філософські студії".
 • Item
  Проблема аналогії буття у томістичній філософії
  (2000) Котусенко, Віктор
  У статті розглянуто основні риси та функції поняття "аналогія буття" у натуральній теології томістичної традиції. Основну увагу зосереджено навколо особливостей підходу до даного питання засновника традиції Томи Аквінського та одного з найвпливовіших томістів Томазо де Віо (кардинала Каєтана (1468 -1534), а також їхніх послідовників. Метою статті є показати, що доктрина аналогії буття репрезентує у натуральній теології своєрідний і оригінальний трансцедентальний метод, який дає змогу оцінити саму здатність людського інтелекту висловлювати позитивні судження про трансцедентний Абсолют.
 • Item
  Ралф Кедворт: основні ідеї теорії пізнання Кембриджського платоніка XVII ст.
  (2000) Колесник, Артем
  У запропонованій статті автор розглядає основні ідеї теорії пізнання Ралфа Кедворта, одного з найцікавіших і найталановитіших філософів-теологів Кембриджської платонічної школи XVII ст., у працях якого вона досягла апогею свого розвитку. Дослідження розгортається на тлі Кедвортової критики епістемології Декарта та емпіричної доктрини Гобса. Оскільки український читач має змогу ознайомитися з філософськими поглядами Кедворта вперше, для кращого розуміння думок мислителя автор приділяє чимало уваги аналізові загального історико-філософського контексту, що суттєво зумовив як розвиток ідей Кембриджського платонічного гуртка в цілому, так і засадничих принципів теорії пізнання Ралфа Кедворта зокрема.
 • Item
  Катарсис етичний та естетичний
  (2000) Падалка, Віталій
  У статті на підставі порівняльного аналізу Арістотелевого погляду на катарсис як структурний елемент трагедії та розуміння катарсису в творах християнської аскетичної літератури робиться спроба окреслити загальне співвідношення між естетичним та етичним катарсисом.
 • Item
  Онтологія та аналітика чистого розсудку
  (2000) Баумейстер, Андрій
  Стаття присвячена проблемі буття у критичній філософії Канта. Автор досліджує кантівське перетлумачепня традиційної онтології у трансцендентальній логіці. Таке перетлумачепня породжує ряд апорій, що уможливлюють легітимацію положень класичної метафізики.