Спроба виправдати (філософсько-теологічне і моральне у творчості М. В. Гоголя)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2000
Authors
Вандишева, Надія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Розвиток вітчизняної філософської думки початку XIX сторіччя відзначений тим, що сфера релігійних почуттів і релігійного світогляду стає предметом філософського аналізу. Предмет нашої зацікавленості становить творчість М. В. Гоголя з усіма його приваблюючими дослідника творчими шуканнями. Насамперед, це пошук правильного знання, що упорядковує світ, керується думкою про єдність істини, блага і краси, тобто гносеології, етики та естетики. Увага орієнтується на багатство "внутрішньої" людини, її моральних і релігійних бажань, велич її безсмертного духу, духовного самовдосконаленя, шляхів єднання з Богом - усе це набуває концептуального вигляду у творчості М. В. Гоголя.
The development of the national philosophic thought at the beginning of the XlX-th century is marked by the great interest to the sphere of religion feelings and outlook. They become the objects of the philosophic analysis. We are interested in studying works by Gogol, who emphasises the richness of the "inner" person, this moral and religions wishes, the greatness of its immoral spirit, spiritual perfection, the ways of being a siryle unit with God - all this expresses the conception of this works.
Description
Keywords
філософія, релігійна філософія, Гоголь Микола, знання, стаття
Citation
Вандишева Н. Спроба виправдати (філософсько-теологічне і моральне у творчості М. В. Гоголя) / Надія Вандишева // Маґістеріум. Вип. 3. Історико-філософські студії / [редкол. : В. С. Горський (голова) та ін.] ; Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Київ, 2000. - С. 92-97.