Нова позитивна онтологія Моріца Шліка

Loading...
Thumbnail Image
Date
2000
Authors
Маєвський, Олександр
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті здійснено спробу принаймні часткового відновлення метафізичних підстав позитивної епістемології Моріца Шліка. Зі ствердження вихідної першості орієнтації на факт-взагалі на етапі зародження неопозитивізму робиться висновок про наявність у ній прагматичного аспекту. Виходячи з цього, переглядається значення і місце у філософському кліматі поч. XX cт. основних положень раннього неопозитивізму, наскільки їх можливо вичленити з конкретних епістемологій.
In the article, an attempt of at least partial reconstruction of metaphysical premisses for positive epistemology by Moritz Schlick is implemented. Upon statement of Original primarily of orientation towards fact-as-is' on the phase of rise of neo-positivism, the inference is drawn of presence of pragmatic aspect herewith. Proceeding thereof the meaning and place of fundamental theses of the early neo-positivism in philosophical climate of the beginning of XX c. is revised, as far as it looks possible to sublimate them of particular epistemologies.
Description
Keywords
філософія, епістемологія, неопозитивізм, Моріц Шлік, стаття
Citation
Маєвський О. Л. Нова позитивна онтологія Моріца Шліка / Олександр Маєвський // Маґістеріум. Вип. 3. Історико-філософські студії / [редкол. : В. С. Горський (голова) та ін.] ; Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Київ, 2000. - С. 111-120.