Мовний аспект влади: Мішель Фуко як текст

Loading...
Thumbnail Image
Date
2000
Authors
Мальцева, Катерина
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Стаття пропонує звернути особливу увагу на деякі аспекти у дослідженні владних стосунків, зокрема на мовленнєвий етос влади (аналіз мовленнєвого акту). Для сприяння більш панорамного бачення проблематики, пов'язаної із феноменом влади (на прикладі археологічного методу Мішеля Фуко, який базується на виокремленні домінантних/ владних дискурсів в історії європейського суспільства), залучається горизонтальна модель реалізації владних стосунків у соціумі (зокрема, піддається аналізу статусно-рольова поведінка і роль гендерних стереотипів у процесі розпорошення влади).
The article invites to pay attention to some specific aspects of power relations' analysis, and to the speech ethos of power in precise (speech act analysis). For broader vision of problematic related to the phenomenon of power (illustrated with Michel Foucault's archeological methodology based on eliciting dominant/power discourses in history of European society) horizontal model of realization of power relations in society is involved (e.g. status behavior and role of gender stereotypes in power differentiation process are analyzed).
Description
Keywords
феномен влади, археологічний метод, метод Мішеля Фуко, соціум, мовлення, влада, Мішель Фуко, стаття
Citation
Мальцева К. С. Мовний аспект влади: Мішель Фуко як текст / Катерина Мальцева // Маґістеріум. Вип. 3. Історико-філософські студії / [редкол. : В. С. Горський (голова) та ін.] ; Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Київ, 2000. - С. 130-137.