Вип. 56. Економічні студії

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 28
 • Item
  Передмова
  (2014) Глущенко, Світлана
 • Item
  Фондовий ринок: сучасний стан та перспективи розвитку
  (2014) Яковенко, Г. С.
  У статті здійснено аналіз сучасного стану та динаміки розвитку фондового ринку України. Зроблено висновки щодо подальшого розвитку фондового ринку в Україні, а також надано декілька рекомендацій, покликаних покращити стан фондового ринку в майбутньому.
 • Item
  Стратегія «блакитного океану» як нова форма ринкових відносин
  (2014) Соловйова, Т. В.
  У статті досліджено стратегію «блакитного океану», описану в однойменній книзі зі стратегії розвитку бізнесу, авторами якої є Чан Кім та Рене Моборн з Інституту стратегії блакитного оке- ану. Висвітлено основні засади і способи створення такого океану та проаналізовано спосіб переходу від конкуренції до форми ринкових відносин, що нівелює поняття «конкуренції».
 • Item
  Менеджмент проблемних банків у процесі стабілізації банківської системи України (на прикладі санаційного банку)
  (2014) Рилова, К.; Хмарюк, А.
  У статті досліджено механізми роботи з проблемними банками. Надано оцінку діяльності санаційного банку в Україні на базі «Родовід-банку», визначено основні напрями та результати його функціонування. Запропоновано базові шляхи покращення роботи санаційного банку в Україні на основі досвіду розвинутих країн світу.
 • Item
  Особливості трансфертного ціноутворення в Україні
  (2014) Прокопенко, А. В.
  Статтю присвячено аналізу особливостей трансфертного ціноутворення в Україні на основі нещодавно введеного відповідного законодавчого акта. Визначено вади чинного механізму трансфертного ціноутворення та проаналізовано перспективи розвитку та поліпшення цього напряму податкового регулювання.