Археологічні студії: здобутки та перспективи 2022

Permanent URI for this collection

У збірці опубліковано тези доповідей міжнародної конференції "Археологічні студії: здобутки та перспективи 2022", що проходила на кафедрі археології Національного університету "Києво-Могилянська академія" 27 січня 2022 року. Доповіді охоплювали широкі хронологічні рамки, від доби енеоліту до Нового часу, й велике коло тем: первісну історію, індоєвропейські студії, історію давніх культів, історію озброєння та військової справи, історію колісного транспорту, керамологію, підводну, поселенську та поховальну археологію.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 15
 • Item
  Дослідження археологічної експедиції Києво-Могилянської академії в 2021 році
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2022) Білинський, Олег; Потоцький, Олексій; Ходукіна, Юлія
  У статті оприлюднено основні результати досліджень зольника біля с. Могриця Сумської області, окреслено актуальність досліджень, методику польової роботи та плани на майбутнє опрацювання знахідок
 • Item
  Деметра в епіграфіці Боспору доримського часу
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2022) Вахрамеєва, Ганна
  Статтю присвячено одній з основних груп джерел із питання вивчення боспорського культу Деметри – епіграфічним пам’яткам. Для огляду було взято період з VI–I ст. до н. е. Розглянуто храмові написи й графіті, а також графіті, що походять із приватних помешкань та можуть свідчити про родинні культи.
 • Item
  Поховання з ознаками поранень донецько-донської катакомбної культури
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2022) Дубяга, Андрій
  У статті розглянуто поховання донецько-донської катакомбної культури з ознаками поранень. Зафіксовано поранення стрілами та сокирами-молотами, що доводить використання останніх як зброї. Незначна кількість поховань із пораненнями свідчить про те, що масштабних збройних конфліктів не відбувалося.
 • Item
  Батьківщина степового енеоліту: Надчорномор'я чи Заволжя?
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2022) Залізняк, Леонід
  Автор доходить висновку про понтійські степи як батьківщину найдавніших скотарів євразійського степу. Саме звідси відгінні пастухи-індоєвропейці у V–ІІ тис. до н. е. колонізували євразійські степи, рухаючись на захід до Панонії та на схід до Алтаю і далі до Індії та Ірану.
 • Item
  Технологія виготовлення та ремонту кам'яних сокир епохи енеоліту – ранньої бронзової доби за матеріалами Кіровоградщини
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2022) Іванов, Микита
  Стаття описує випадково знайдені кам’яні сокири-молоти доби енеоліту – ранньої бронзи, які зберігаються в Кіровоградському обласному краєзнавчому музеї. На підставі стану оброблення та збереження артефактів реконструйовано chaîne opératoire давнього виробництва та ремонту кам’яних сокир.