Археологічні студії: здобутки та перспективи 2022

Permanent URI for this collection

У збірці опубліковано тези доповідей міжнародної конференції "Археологічні студії: здобутки та перспективи 2022", що проходила на кафедрі археології Національного університету "Києво-Могилянська академія" 27 січня 2022 року. Доповіді охоплювали широкі хронологічні рамки, від доби енеоліту до Нового часу, й велике коло тем: первісну історію, індоєвропейські студії, історію давніх культів, історію озброєння та військової справи, історію колісного транспорту, керамологію, підводну, поселенську та поховальну археологію.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 15 of 15
 • Item
  Дослідження археологічної експедиції Києво-Могилянської академії в 2021 році
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2022) Білинський, Олег; Потоцький, Олексій; Ходукіна, Юлія
  У статті оприлюднено основні результати досліджень зольника біля с. Могриця Сумської області, окреслено актуальність досліджень, методику польової роботи та плани на майбутнє опрацювання знахідок
 • Item
  Деметра в епіграфіці Боспору доримського часу
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2022) Вахрамеєва, Ганна
  Статтю присвячено одній з основних груп джерел із питання вивчення боспорського культу Деметри – епіграфічним пам’яткам. Для огляду було взято період з VI–I ст. до н. е. Розглянуто храмові написи й графіті, а також графіті, що походять із приватних помешкань та можуть свідчити про родинні культи.
 • Item
  Поховання з ознаками поранень донецько-донської катакомбної культури
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2022) Дубяга, Андрій
  У статті розглянуто поховання донецько-донської катакомбної культури з ознаками поранень. Зафіксовано поранення стрілами та сокирами-молотами, що доводить використання останніх як зброї. Незначна кількість поховань із пораненнями свідчить про те, що масштабних збройних конфліктів не відбувалося.
 • Item
  Батьківщина степового енеоліту: Надчорномор'я чи Заволжя?
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2022) Залізняк, Леонід
  Автор доходить висновку про понтійські степи як батьківщину найдавніших скотарів євразійського степу. Саме звідси відгінні пастухи-індоєвропейці у V–ІІ тис. до н. е. колонізували євразійські степи, рухаючись на захід до Панонії та на схід до Алтаю і далі до Індії та Ірану.
 • Item
  Технологія виготовлення та ремонту кам'яних сокир епохи енеоліту – ранньої бронзової доби за матеріалами Кіровоградщини
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2022) Іванов, Микита
  Стаття описує випадково знайдені кам’яні сокири-молоти доби енеоліту – ранньої бронзи, які зберігаються в Кіровоградському обласному краєзнавчому музеї. На підставі стану оброблення та збереження артефактів реконструйовано chaîne opératoire давнього виробництва та ремонту кам’яних сокир.
 • Item
  Поховання Гасансу І в Аксафінському районі Азербайджану та питання міграцій індоєвропейців на Кавказ
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2022) Клочко, Віктор
  Розглянуто нові знахідки металевих речей певних типів на території Центрального Кавказу, які є маркерами міграцій представників населення Центральної та Східної України – індоєвропейців – наприкінці ІІІ – на початку ІІ тис. до н. е.
 • Item
  Біметалеві довгі мечі кіммерійського часу
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2022) Клочко, Данило
  Статтю присвячено мечам типу біметалевої колючо-ріжучої зброї з хрестоподібним руків’ям, які вирізняються з-поміж інших своїми розмірами — до метра включно, натомість інші мечі цього типу сягають 50 сантиметрів. Висунуто гіпотези про походження і призначення таких довгих мечів.
 • Item
  Гончарство античних Ольвії та Борисфена: джерельна база і методика досліджень
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2022) Котенко, Вікторія; Ірина, Шейко; Анатолій, Кушнір
  Розглянуто питання дослідження гончарної справи давньогрецьких центрів Північно-Західного Причорномор’я – Ольвії та поселення на о. Березань. Охоплено історіографічний аспект, міждисциплінарні дослідження та експериментальну складову.
 • Item
  Шкури тварин у похованнях зрубної культурної області
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2022) Литвиненко, Роман
  Статтю присвячено такому цікавому елементу поховального обряду культур зрубної області, як шкура домашньої худоби, якою супроводжувались деякі поховання.
 • Item
  Екологічний фактор у розвитку археологічних культур середнього бронзового віку України
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2022) Опанасенко, Любов
  У статті розглянуто питання дослідження впливу навколишнього середовища на розвиток археологічних культур доби середнього бронзового віку України, охарактеризовано природно-кліматичні зміни, які почалися в цей час і впливали на характер та спосіб життя давнього населення.
 • Item
  Основні типи житлових споруд скіфського часу лісостепового Лівобережжя
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2022) Потоцький, Олексій
  Серед знахідок житлових споруд скіфського часу є досить багато варіацій, які демонструють строкатість і неоднорідність матеріальної культури лісостепового Лівобережжя. Запропоновано виділити основні типи жител, які були поширені на цій території.
 • Item
  Морська археологія в Україні: здобутки, проблеми, перспективи
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2022) Рейда, Роман; Герасімов, В'ячеслав
  Статтю присвячено стислому огляду сучасного стану морської археології в Україні. Коротко розглянуто проблеми та проблемні питання модерної української морської археології: кадрову, методичну, консерваційну, технічну, геополітичну, питання популяризації знань. Окреслено здобутки й перспективи цього напряму наукової археологічної діяльності.
 • Item
  Археологічна спадщина Мелітопольщини: досвід і перспективи вивчення
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2022) Ситник, Олександер
  У статті розкрито проблематику археологічної спадщини Мелітопольщини. Особливу увагу приділено основним етапам її вивчення. Наголошено головні завдання та окреслено перспективи її вивчення.
 • Item
  Неінвазивні дослідження фортеці св. Єлисавети
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2022) Тупчієнко, Микола; Собчук, Валентин; Шатковський, Владислав
  У статті описано історію дослідження фортеці Св. Єлисавети в м. Кропивницький, а також результати неінвазивних археологічних досліджень, проведених у 2019 р. Автори публікації закликають дослідників залучати різноманітні неінвазивні методи досліджень, оскільки ті не завдають шкоди пам’яткам, натомість дають змогу визначити перспективні ділянки подальших досліджень і точно розмістити розкоп над визначеним об’єктом.
 • Item
  Steppe findings as an important source of information on the beginnings of fighting vehicles
  (Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2022) Rzońca, Justyna
  The steppe is considered to be an area of innovation when it comes to the use of combat vehicles at the turn of the middle and late Bronze Age. The origin of this idea and its use in earlier periods is still an open question. It is based on the analysis of both the construction and context of the findings.