188: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 14 of 14
 • Item
  "Гнів, богине, услав Ахіллеса, Пелеєва сина", або Вступ до онтоепістемологічної експертизи одного "гнівного" конфлікту
  (2016) Сватко, Юрій
  У статті з урахуванням платонічної діалектики знання і життя в аспекті розуміння, авторської концепції конфлікту і процедур його онтоепістемологічної експертизи досліджено «гнівний» конфлікт між Ахіллом і Агамемноном в «Іліаді» Гомера як один із модельних конфліктів античної (далі – європейської) цивілізації. Покроково відтворено хронологію античної «брані» та здійснено пошаровий смисловий аналіз її основних проблематизацій у семантичному полі «мир – війна». Запропоновано процедуру ідентифікації відповідних життєвих ситуацій як конфліктів.
 • Item
  Тенденції розвитку та впровадження дистанційного навчання фахівців аграрної галузі в країнах ЄС
  (2016) Гірник, Г.
  Статтю присвячено такій формі професійної підготовки фахівців аграрної галузі, як дистанційне навчання. Здійснено аналіз факторів, підходів, поколінь дистанційного навчання та тенденцій його розвитку й впровадження в Західній та Східній Європі.
 • Item
  Формування готовності вчителів-філологів до проведення дослідницької роботи з учнями старшої школи як психолого-педагогічна проблема
  (2016) Заїка, Анна; Боднар, Алла
  У статті проаналізовано шляхи формування готовності вчителів-філологів до проведення дослідницької роботи з учнями старшої школи. Розглянуто ознаки та характерні особливості цього процесу як психолого-педагогічної проблеми.
 • Item
  Структура професійної компетентності майбутнього психолога: теоретичний зарубіжний досвід
  (2016) Левинська, І.
  Статтю присвячено аналізу підходів до структури професійної компетентності в зарубіжних психолого-педагогічних дослідженнях. На основі провідних європейських та американських джерел зроблено спробу розкрити зміст структури професійної компетентності майбутнього психолога.
 • Item
  Психологічний аспект відповідального батьківства родин майбутніх першокласників
  (2016) Макаренко, О.М.; Голубєва, Марія; Андрейчева, А.
  У статті розкрито поняття батьківства в його психологічному аспекті, проаналізовано важливість відповідального підходу та психологічної готовності батьків під час вступу їхньої дитини в перший клас.
 • Item
  Особливості процесу комплектування фонду наукової бібліотеки ВНЗ
  (2016) Ліщук, Тетяна; Павлів, Наталія
  У статті розглянуто особливості процесу комплектування фонду сучасної вітчизняної бібліотеки на прикладі діяльності Наукової бібліотеки Національного університету «Києво-Могилянська академія».
 • Item
  Правова освіта в середніх школах Закарпаття дорадянського періоду
  (2016) Наровлянський, О.
  У статті розглянуто організацію та зміст вивчення правознавства в закладах середньої освіти на території сучасного Закарпаття в період до 1945 р. Правову освіту на території Закарпаття було запроваджено набагато раніше, ніж в інших регіонах сучасної України. Проаналізовано зміст правових елементів у різних навчальних курсах та особливості організації правової освіти в середній школі 1777–1945 рр. на території сучасного Закарпаття.
 • Item
  Академічна успішність: комплексний підхід до побудови передбачувальних моделей
  (2016) Виноградов, Олександр
  У статті розглянуто результати моделювання академічної успішності за допомогою декількох критеріїв: стандартизованих тестів досягнень, суддівських оцінок, поведінки в реальних ситуаціях. За допомогою методу якісного компаративного аналізу вдалося побудувати альтернативні моделі, які на основі когнітивних, стильових і ціннісних характеристик дають змогу пояснювати прийнят- тя рішення в реальній життєвій ситуації.
 • Item
  Теоретичні засади і процедура фрілістингу
  (2016) Гірник, Андрій
  The article presents the theoretical principles and procedure of free listing that is not referred to in the publications in Ukrainian. At the same time, there is extensive literature on free listing surveys in English. Our interpretation of the organization and implementation of free listing is built upon both the review of the literary sources and the practical experience obtained in ‘Enhancing Torture Survivor Mental Health Services: A qualitative study of mental health and psychosocial problems among IDP and veteran families in eastern Ukraine’ Project carried out jointly by the NaUKMA and Johns Hopkins University, as well as in the NaUKMA and UNICEF Project “Comprehensive psycho social support and assistance to mobile team members who work in the ‘grey zone”. The aim of this survey is to promote free listing within the Ukrainian scientific environment and to give a detailed description of its procedure. In the first place, this can be of interest to anthropologists, linguists and psychologists. In order to assure the reliability of the other data collection procedures it is important to identify the cultural domain and to specify its content by the means of free listing. Therefore, it is productive to apply it in the framework of a comprehensive research of a certain phenomenon. The successive free listing is applied to obtain additional data for each domain element. In this case the standard free listing results are used as a prompt for additional free listings. Free listing is an extremely flexible procedure that can be used in individual and group interviews; responses can be provided both in writing and orally; the survey can be carried out by a single researcher or a research team. The researcher can ask the respondents oral questions or offer a stimulus material; respondents can be invited to discuss and analyze the obtained data in various ways. The credibility and completeness of the lists collected within the field stage of the survey depend on the qualified and dedicated interviewers who should establish a psychological contact with respondents and encourage them to provide a succinct answer. Modified interview techniques that include simulation and playing elements or team work elements seem to be effective to enhance the respondents’ mental activities.
 • Item
  Соціально-психологічні напрями вдосконалення управлінської діяльності менеджерів вітчизняних MLM-фірм
  (2016) Брик, Оксана
  Статтю присвячено теоретичному дослідженню оптимізації управлінського процесу, зокрема стилю керівництва, в сучасних українських мережевих маркетингових компаніях та ролі практичних психологів щодо участі в цьому процесі.
 • Item
  Військові соціальні працівники в Сполучених Штатах Америки
  (2016) Гусак, Наталія; Нескородяна, О.
  У статті розглянуто завдання, функції, а також вимоги до військових соціальних працівників у США та їхньої кваліфікації. Особливу увагу автори звертають на етичні аспекти діяльності со- ціальних працівників, що обумовлені військовою культурою.
 • Item
  Деякі проблеми діяльності Університетів третього віку в Україні
  (2016) Кабаченко, Надія; Смик, І.
  У статті розглянуто проблеми становлення та розвитку Університетів третього віку в Укра- їні, в яких навчаються люди похилого віку, зокрема особливості їх організаційної діяльності, струк- туру та методи навчання, досвід окремих університетів. Здійснено аналіз вітчизняних і міжнарод- них практик впровадження концепції «освіти впродовж життя» для людей похилого віку.
 • Item
  Кейс-менеджмент у роботі з внутрішньо переміщеними особами
  (2016) Савчук, Олена; Галай, А.
  У статті актуалізовано та обґрунтовано необхідність фахової підтримки внутрішньо переміщених осіб з використанням методу кейс-менеджменту. Представлено характеристики основних моделей кейс-менеджменту, описано основні стратегії роботи та особливості цільової групи.
 • Item
  "Соціальне" в соціальній роботі та "публічне" й "державне" в політиці: проблема розмежування відповідальностей
  (2016) Яковлєв, Максим
  У статті розглянуто прикладні аспекти дискусій щодо розмежування сфер приватного, соціального, публічного та державного на прикладі відповідальності за захист сфери приватного від втручання з боку публічного, що традиційно покладається на діяльність соціальних працівників у Великій Британії, а також на основі дискусії в українських політологічних наукових колах щодо того, наскільки «державна політика» є коректним відповідником "public policy" і наскільки публічною може бути державна політика.