Вип. 62. Мовознавчі студії

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 22
 • Item
  Майстер наукового і педагогічного слова: (до 80-річчя від дня народження В. А. Передрієнка)
  (2016) Лучик, Василь
  30 вересня 2015 року виповнилося 80 років від дня народження кандидата філологічних наук, доцента кафедри загального і слов’янського мовознавства Національного університету «Києво- Могилянська академія» Віталія Аркадійовича Передрієнка, який є одним із провідних фахівців у вітчизняному мовознавстві з питань історії української мови та її пам’яток. Наукову роботу ювіляр успішно поєднує з викладанням дисциплін історико-лінгвістичного напряму, підготувавши багато висококваліфікованих фахівців, які гідно продовжують справу свого Вчителя в різних галузях науки та освіти.
 • Item
  Лицар ономастики : (до 60-річчя від дня народження В. В. Лучика)
  (2016) Ковтюх, Світлана
  Статтю присвячено відомому українському мовознавцеві Василю Лучику, якому 20 жовтня 2014 року виповнилося 60 років від дня народження. У ній схарактеризовано основні віхи життя і науково-педагогічний шлях ювіляра, значні досягнення якого в галузі українського, слов’янського та загального мовознавства здобули високу оцінку вітчизняних і зарубіжних фахівців.
 • Item
  Породжувальні явища у структурах змісту українського пити і праслов’янського piti
  (2016) Ярун, Галина
  У статті досліджено особливості змісту сучасної української мовної одиниці пити та її праслов’янського відповідника *piti, встановлено взаємовідношення між структурами їхнього змісту. У ретроспекції та проспекції простежуються породжувальні явища як семантична підстава їхнього історичного розвитку.
 • Item
  The riddle as an object of linguistic research
  (2016) Yanyk, O.
  The article attempts to systematize different linguistic approaches to riddle studies and explore aspects of modern research to distinguish this folklore genre. Special attention is paid to cognitive-semiotic and discursive features of riddles as those occupying a leading position in modern linguistic studies. The diversity of subjects of the genre has been illustrated on the examples of English and Ukrainian riddles.
 • Item
  Проблеми вивчення еволюції арабографічної тюрксько-османської писемності
  (2016) Туранли, Ферхад Ґардашкан Оглу
  Досліджено проблему поступального розвитку турецької рукописної писемної традиції, зазначено загальні типові та специфічні особливості рукописних документів, написаних тюрксько-арабографічною, тюрксько-османською мовою впродовж другої половини ХV – першої чверті ХVIII ст. При цьому наголошується, що цю мову в сучасній тюркології розглядають як варіант загальної тюркської мови тюркі ( .(تُرْكىِ