Pandiscourse of the Internet

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Authors
Zernetsky, Pavlo
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Quantitatively and qualitatively new phenomenon of global integrative mental speech activity of the participants of all the discourses in the Internet that is provided by them and is implemented by them can be analyzed as the pandiscourse of the Internet.
Глобальне інтернет-середовище розвивається «зі швидкістю думки» та надає інтернет-спільноті нові можливості спілкування. Зважаючи на те, що кількість інтернет-користувачів у світовій мережі постійно збільшується, можна стверджувати, що людство в цілому все більше занурюється в інформаційно-комунікаційні глибини. Однак зростання Інтернету та його глобальна роль визначається не лише механічним збільшенням його хард- та софтвера та кількістю користувачів. Спостерігається якісно та кількісно нове явище глобальної всеосяжної мовленнєво-мисленнєвої діяльності учасників дискурсу Інтернету, що забезпечують його та ним користуються, яке можна назвати глобальним пандискурсом. Саме тому, що Інтернет не лише розвивається «зі швидкістю думки» та передає думки з електронною швидкістю, він наповнюється мовленнєво-мисленнєвим змістом зі швидкістю думки його учасників та зростає в досі невідоме в історії людства явище природно-штучного супермозку, що активно функціонує, у сукупну глобальну мовленнєво-мисленнєву діяльність його учасників зі створення гіпертексту, яку можна в цілому описати поняттям «пандискурс Інтернету». Головною особливістю пандискурсу Інтернету є його самовідтворення як відкритої системи внаслідок ініціальної та підтримувальної активності її елементів – від аутентичних, притаманних власне Інтернету (учасників соціальних мереж, блогерів, юзерів чатів тощо), до комунікативно-традиційних, модифікованих тією чи іншою мірою особливостями Інтернету (електронні варіанти преси з майданчиками для відгуків, розміщення політичних документів та опитувань редакції щодо них, інтернет-публікації парламентських дебатів з елементами редагування тощо). Висока активність мовленнєво-мисленнєвої діяльності учасників пандискурсу Інтернету базується на їхніх чітких намірах (інтенціях) комунікувати. Наміри можуть відрізнятися, наприклад, від безпосередніх – тих, що виникають у межах спеціально створених типів комунікації в Інтернеті та максимально стимулюють спілкування (соціальні мережі), до відкладених у часі відгуків у вигляді наукових праць на розміщену в Інтернеті відповідну літературу. Подальший розвиток такого складного інтегративного та багатоманітного об’єкта, як пандискурс Інтернету, може надати якісно нову картину розуміння цієї інформаційної супермагістралі людства.
Description
Keywords
pandiscourse, Internet, semantic, sigmatic, pragmatic, syntactic parameters, пандискурс, Інтернет, семантичні, сигматичні, прагматичні, синтактичні параметри
Citation
Zernetsky P. Pandiscourse of the Internet / P. Zernetsky. // Магістеріум. - 2016. - Вип. 62 : Мовознавчі студії. - С. 32-34.