020: Біологія та екологія

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 19
 • Item
  Вплив важких металів на перебіг вірусної інфекції тютюну
  (2002) Шевченко, О.; Будзанівська, І.; Шевченко, Т.; Поліщук, В. П.
  Внаслідок суттєвого забруднення ґрунтів деяких регіонів України сполуками важких металів виникла потреба дослідити їх вплив на розвиток фітовірусної інфекції (Х-вірус картоплі). Виявилося, що внесення важких металів у ґрунт у ГДК не впливало на строк появи симптоматики на рослинах тютюну (Nicotiana tabacum cv. trapeson). Однак сумісний вплив важких металів та вірусної інфекції призводив до збільшення концентрації хлорофілу у дослідних рослинах і частково компенсував вплив вірусної інфекції на рослини. Це свідчить про те, що підвищена концентрація окремих важких металів у ґрунті може частково нівелювати вплив біотичного стресу, спричиненого вірусною інфекцією рослин.
 • Item
  Біологічні властивості двох вірусів, виділених з огірків тепличних господарств України
  (2002) Рижкова, А.; Поліщук, В. П.
  Охарактеризовано та досліджено властивості двох вірусів, що уражують огірки закритого ґрунту. Встановлено, що дані віруси є ізолятами вірусу зеленої крапчастої мозаїки огірків групи Tobamovirus. Виявлено відмінності у властивостях досліджуваних ізолятів від типового представника даної групи - ВТМ.
 • Item
  Проблеми безперервної еколого-економічної освіти і принципи її реалізації в Україні
  (2002) Галушкіна, Т.; Сафронов, Т.
  Обґрунтовується доцільність створення деяких середніх навчальних закладів, орієнтованих на безперервну еколого-економічну освіту, що дозволить випускникам цих закладів одержати основи еколого-економічних знань і залежно від їхніх майбутніх професійних інтересів вибрати BH3 екологічної чи економічної спрямованості, а краще - еколого-економічної.
 • Item
  Вплив комплексу пептидних фрагментів гемоглобіну на гематологічні показники при мієлодепресії
  (2002) Запорожець, Т.
  Стаття присвячена вивченню впливу комплексу пептидних фрагментів гемоглобіну на кровотворення і функціональні зміни периферичної крові при мієлодепресії, викликаній введенням вінбла-стиліну. Введення вінбластиліну щурам викликало порушення проліферації еритробластів та мієло-бластів, гальмування мітозу на стадії промієлоцитів з наступним порушенням дозрівання мета-мієлоцитів. У периферичній крові знижувався рівень гемоглобіну на 21 %, кількість лейкоцитів - на 35 %. Встановлено, що введення пептидного комплексу гемоглобіну щурам на фоні розвитку мієло-депресії знижувало летальність на 20 %, підвищувало відсоток паличкоядерних та сегменто-ядерних нейтрофіліву 3 та 2,5 раза відповідно у кістковому мозку, нормалізувало загальну кількість лейкоцитів у крові. Виявлені впливи пептидного комплексу гемоглобіну на організм дозволяють рекомендувати його для доклінічних випробувань при патологічних станах, які супроводжуються гемодепресією.
 • Item
  Клінічна та функціональна оцінка ендемічного зобу у новонароджених телят
  (2002) Романюк, В.; Замостьян, В.
  За результатами комплексних досліджень у хворих на зоб телят встановлена поліморбідність внутрішньої патології - розвиток симптомів рахіту, антенатальної гіпотрофії та гіпохромної анемії, порушення вмісту в крові мікроелементів (Fe, Zn, Cu) і макроелементів (Ca, P, Mg, Cl), а також показників гуморального (вмісту загального білка та Ig) й клітинного (вмісту T- і В-лім-фоцитів) імунітету. У хворих телят патофізіологічні зміни щитоподібної залози характеризують переважно розвиток гіпертиреоїдного зобу, що свідчить про значну недостатність йоду в усіх ланках трофічного ланцюга в умовах техногенного забруднення біогеоценозів Рівненщини.