Ефективність адаптації до гіпоксії - в покращенні стану функціональної системи дихання і підвищенні працездатності у висококваліфікованих спортсменів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2002
Authors
Закусило, М.
Радзієвський, П.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У процесі вивчення дії інтегрального гіпоксичного тренування (ІГТ) на організм юних спортсменок встановлено, що воно ефективно замінює тренування в горах і дозволяє значно швидше адаптуватися до низького парціального тискуу вдихуваному повітрі більш простими і доступними засобами.
Summarizing researches of action interval hypoxic training (IHT) on the young sportsmen, it would be desirable to emphasize, that IHT is an effective substitute of training in mountains, it allows to reach adaptation to low pO2 in inhaled air during shorter period of time both more simple and accessible means. The realization of a rate IHTin the preparatory period ofayear cycle of preparation allows earlier topass to direct preparation for competitions. The rate IHT in the competitiveperiodpromotes increase aerobic and anaerobicproductivity, and in a combination with traditional sports training (TST) - general and special serviceability, improvement of sports results. The rate IHTcan also serve an effective means of rehabilitation after competitions. At last, IHT can be applied as a method of preparation to competitions in mountain conditions.
Description
Keywords
інтегрально гіпоксичне тренування, спортсмени, адаптація, функціональна система дихання, adaptation, functional system of breath, the sportsmen
Citation
Закусило М. П. Ефективність адаптації до гіпоксії - в покращенні стану функціональної системи дихання і підвищенні працездатності у висококваліфікованих спортсменів / М.П. Закусило, П.О. Радзієвський. // Наукові записки. Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Том 20 : Біологія та екологія / [ред. кол. : В.С. Брюховецький, В.П. Моренець, В.П. Моренець ; ред. кол. вип. : В.П. Замостьян, А.Г. Безусько, М.М. Великий ... та ін. ; упоряд. : С.Д. Ісаєв, Н.І. Куниця, В.І. Карпенко]. - К. : КМ Академія, 2002. - С. 47-51.